Thomson Reuters Privacyverklaring

Beschikbaar in andere talen: 

Ingangsdatum: juni 2012
Laatst bijgewerkt: 8 april 2024

Ga naar onderdeel:

Uw privacy is belangrijk. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij, de Thomson Reuters-bedrijvengroep, omgaan met uw persoonlijke informatie in verband met de website, applicatie (inclusief een mobiele applicatie), product of dienst die verwijst naar deze Privacyverklaring en het beheer van de arbeidsrelatie met onze medewerkers (we noemen dit onze "Diensten"). Het is over het algemeen van toepassing op de volgende groepen:

 • Klanten en gebruikers (inclusief potentiële klanten en gebruikers);
 • Medewerkers;
 • Derde zakenpartners; en
 • Andere personen die met ons communiceren of van wie wij persoonlijke informatie bijhouden.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites, applicaties, producten of diensten die verwijzen naar hun eigen privacyverklaring of die worden aangeboden door derden, waarbij het klikken op links van derden of het inschakelen van die verbindingen de derde partij in staat kan stellen gegevens over u te verzamelen, te gebruiken of te delen. We raden u aan om hun eigen privacyverklaringen door te lezen.

Wie is Thomson Reuters en hoe kan ik contact opnemen?

De Thomson Reuters Corporation is een Canadese onderneming en de Thomson Reuters-bedrijvengroep bestaat uit talrijke juridische entiteiten met kantoren over de hele wereld. Bekijk onze volledige lijst met locaties hier.

Thomson Reuters treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie waarbij we bepalen hoe en waarom persoonlijke informatie kan worden gebruikt en het Thomson Reuters-bedrijf dat de specifieke Dienst levert (zoals daarin geïdentificeerd) is de primaire verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing wanneer wij optreden als verwerker of dienstverlener voor een andere verwerkingsverantwoordelijke (zoals onze klanten). 

Eventuele opmerkingen, klachten of vragen kunnen worden gemaild naar privacy.issues@thomsonreuters.com of worden gemaild naar ons Hoofd Compliance en de Functionaris voor gegevensbescherming: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Zwitserland.

Welke persoonlijke informatie verzamelen en verwerken jullie?

Over het algemeen verzamelen, gebruiken, onthullen en verwerken we persoonlijke informatie in de volgende categorieën:

Categorie

Voorbeelden

Naam en contactgegevens

Naam, adres, telefoonnummer, gebruikers-ID voor sociale media, e-mailadres

Accountinformatie

Account-ID, gebruikers-ID, accountprofiel, instellingen en voorkeuren, aankoopgeschiedenis, abonnementen en registraties

Veiligheidsinformatie

Gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en vergelijkbare beveiligingsinformatie, individuele netwerkactiviteit in beveiligings- en auditlogboeken

Facturerings- en betalingsinformatie

Betalings- en betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens, contactgegevens voor facturering, verzendadres en factuuradresgegevens

Gebruikersbijdragen en gebruikersinhoud

Persoonsgegevens in inhoud en communicatie die worden geüpload, verzonden, gedeeld of ingevoerd via onze Diensten of via onze netwerken en infrastructuur, met inbegrip van feedback die u aan ons verstrekt en de inhoud van communicatie tussen u en ons of verzonden via ons netwerk en onze Diensten (met inbegrip van de inhoud van uw vragen over onze Diensten, zoals vragen voor kunstmatige intelligentie)

Apparaat- en browsergegevens

Informatie over netwerk- en internetserviceproviders (ISP), Internet Protocol (IP)-adressen, apparaat- en browser-ID's, apparaat- en browserinformatie, advertentie-ID's, cookie-/tracker-ID's en gerelateerde informatie

Gebruiks- en browse-informatie

Gebruiks-, zoek- en browsegeschiedenis, gebruikerstraject-geschiedenis (inclusief klikken, navigatie, gebruikersacties, interacties en herhalingen van sessies), gebruiks-analyses en diagnostische analyses en statistieken, inclusief op onze Diensten en op onze interne netwerken en zakelijke apparaten door medewerkers, aannemers, en sitebezoekers

Locatiegegevens

Regio, land, staat en grove en nauwkeurige geolocatiegegevens

Demografische informatie

Leeftijd, geboortedatum, huwelijksstatus, geslacht, fysieke kenmerken, militaire status, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst, vakbondslidmaatschap

Foto's, audio- en video-opnamen

Foto's, audio-opnamen, video-opnamen, inclusief beelden van bewakingscamera's en andere beveiligingscamera's die op onze locaties en evenementen worden gebruikt

Biometrische gegevens Vingerafdrukken, scans van gezichtsgeometrie en andere gegevens die worden gegenereerd door automatische metingen van de fysiologische, biologische of gedragskenmerken van een persoon.

Gevolgtrekkingen uit persoonlijke informatie

Profielen die de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en aanleg van een persoon weerspiegelen.

Informatie over carrière, opleiding en organisatie

Gelieerde organisaties (zoals werkgever, brancheverenigingen of vergunningverlenende instanties) en status, positie en titel, informatie over collega's en contacten, carrière- en opleidingsgeschiedenis, professionele certificeringen en licenties, werknemersidentificatienummer, werknemersdossier (inclusief informatie over prestaties en vergoedingen), sollicitatiegegevens

Antecedentenonderzoek

Informatie uit antecedentenonderzoeken, inclusief strafblad

Informatie over gezondheid, uitkeringen en verzekeringen

Inschrijving en deelname aan verzekerings- of uitkeringsprogramma's, persoonlijke informatie van begunstigden, familieleden, contactpersonen voor noodgevallen of afhankelijke personen, medische dossiers, informatie over handicaps

Identiteitsgegevens

Overheidsidentificatie, overheidsidentificatiemiddelen (zoals belastingidentificatienummers, burgerservicenummers of sociale zekerheidsnummers en paspoort- of rijbewijsnummers)

Financiële informatie

Financiële status, belastingaangiften en aanverwante informatie, financiële aangiften, kredietwaardigheid, salarisadministratie en aanverwante informatie

Juridische informatie

Juridische status, nationaliteit of verblijfsstatus, juridische rechtszaken en procedures, overheidsdossiers, register van persoonlijke eigendommen of vastgoedregisters, pandrechten en vonnissen, overlijdensakten, openbare documenten, rijgegevens, vergunningen en registraties en strafrechtelijke informatie (zoals arrestaties, aanklachten, veroordelingen en gegevens over gevangenisstraffen)

(Voor inwoners van Californië zijn onze vereiste openbaarmakingen onder CCPA/CPRA zoals beschreven in onze California Statement.)

Een opmerking over de online privacy van kinderen.
Onze online Diensten bieden informatieoplossingen die bedoeld zijn voor professionals en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan zestien (16) jaar.

Hoe verzamelen jullie persoonlijke informatie?

 • Directe communicatie: u verstrekt vrijwillig uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert, zoals wanneer u zich registreert voor Diensten, formulieren invult, ons berichten stuurt, solliciteert naar banen en voor ons werkt. In sommige gevallen, als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om u onze diensten te verlenen, met u te communiceren of om te reageren op uw vragen.
 • Gebruikersbijdragen: we verzamelen uw persoonlijke informatie wanneer u of anderen die informatie uploaden, delen, verzenden of invoeren via onze Diensten of netwerken, of wanneer u of zij met ons communiceren.
 • Automatisch: we verzamelen automatisch persoonlijke informatie over u wanneer u met ons communiceert, zoals wanneer u onze Diensten gebruikt, onze kantoren of evenementen bezoekt, onze e-mails opent of advertenties van ons bekijkt, of ons berichten stuurt. We kunnen een deel van deze persoonlijke informatie verzamelen door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken en we raden u aan om onze Cookie- en IBA-verklaring te raadplegen voor meer informatie.
 • Bronnen van derden of openbaar beschikbare bronnen: we kunnen uw persoonlijke informatie ontvangen van derde partijen, zoals onze externe zakenpartners (inclusief gegevensmakelaars en reclamepartners), uw organisaties, overheidsinstanties die openbare documenten publiceren en andere openbare of algemeen beschikbare bronnen (waaronder online websites).

Hoe gebruiken jullie persoonlijke informatie?

Dit gedeelte bevat informatie over de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken en de verschillende juridische redenen (ook wel rechtsgrondslag genoemd) voor het verwerken van die persoonlijke informatie.

Doeleinde

Juridische basis

 • Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, inclusief om uw account te registreren en onze Diensten te leveren en om onze verplichtingen als werkgever na te komen

 • Met u communiceren over onze Diensten en gerelateerde transacties verwerken

 • Voor welk doel dan ook met uw toestemming of om uw instructies op te volgen

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur te bedienen, verbeteren en/of personaliseren
 • Om annotatie, tag en metadata toe te voegen aan onze inhoud, inclusief het benoemen of taggen van personen in onze nieuwsinhoud
 • Nieuwe producten, diensten, inhoud en ander aanbod ontwikkelen 
 • Het gebruik van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur bewaken
 • Het gebruik van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur, waaronder interacties met klanten, controleren
 • De veiligheid van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur garanderen
 • Fraude en misbruik detecteren, waaronder voor onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur
 • Onze interne bedrijfsvoering beheren (zoals accountadministratie, inzet van bedrijfsmiddelen, facturering, probleemoplossing, reparatie)
 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om legitieme belangen na te streven

 • Onze Diensten aan derde partijen aanbieden waarbij onze Diensten en inhoud uw persoonlijke gegevens bevatten. Volgens sommige regionale privacywetten kan dit vallen onder een "verkoop" van persoonlijke informatie.
 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om legitieme belangen na te streven

 • U gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame en marketing sturen 

 • Nieuwe marketingcampagnes, -segmenten en -materialen verbeteren en ontwikkelen

 • U in staat stellen om deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of om een enquête in te vullen

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies

 • Om legitieme belangen na te streven

 • De relatie tussen sollicitant en werknemer regelen (zoals voor het sollicitatieproces, antecedentenonderzoek, onboardingproces, personeelsmanagement)

 • Verstrekken, beheren en/of verbeteren van de voordelen die beschikbaar zijn voor werknemers

 • Het verbeteren van onze werknemerservaring

 • Met u communiceren over wervings- en alumni-doeleinden, en personeelsadministratie

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies

 • Om legitieme belangen na te streven

 • Onze rechten uitoefenen en/of het beschermen van onze, of andermans, rechten of eigendommen 

 • Het bewerkstelligen van de verkoop, fusie, overname of andere afstoting van ons bedrijf

 • Het behartigen van onze andere commerciële en economische belangen zoals toegestaan door de wet

 • Voor andere doeleinden zoals vereist door of toegestaan door de wet

 • Om legitieme belangen na te streven 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • Om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen

Met wie delen jullie persoonlijke informatie?

 • Uw organisaties en contacten.
 • Gelieerde ondernemingen binnen de Thomson Reuters-bedrijvengroep.
 • Externe zakelijke partners die ons bedrijf ondersteunen, zoals onze inhoud en andere partners, verkopers en onderaannemers, analyseproviders, reclame- en marketingbureaus, kredietbureaus en andere derde partijen die wij inzetten.
 • Derde partijen om hun producten of diensten aan u aan te bieden.
 • Externe klanten en gebruikers waarbij de Diensten en inhoud uw persoonlijke gegevens bevatten, bijvoorbeeld wanneer we informatie uit verschillende openbare en particuliere bronnen samenvoegen om lijsten, rapporten, profielen en registers te maken (zoals registers van advocaten en juridische professionals), waarin deze inhoud beschikbaar kan worden gesteld aan alle gebruikers van die Diensten. Volgens sommige regionale privacywetten kan dit vallen onder een "verkoop" van persoonlijke informatie. 
 • Met overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij onze verkoop of aankoop van een bedrijf of activa, onder andere in verband met een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, faillissement, liquidatie, ontbinding of andere overdracht van goederen.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derde partijen om te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel, juridisch verzoek of een ander juridisch proces, evenals om onze overeenkomsten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen (onder andere met het oog op cyberbeveiliging, bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico).
 • Met anderen indien nodig om aan uw toestemming te voldoen of om uw instructies op te volgen.

Waar slaan jullie persoonlijke informatie op?

Zoals hierboven beschreven, zijn wij een wereldwijde organisatie, dus uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een ander land en kan worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanuit meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten. Wanneer u met ons communiceert, machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een ander land en erkent u het risico dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan landen die mogelijk minder bescherming bieden dan de privacywetgeving van uw eigen land en erkent u dat we mogelijk niet in staat zijn om te voorkomen dat overheidsinstanties in sommige andere landen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

(Voor personen die zich in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevinden, zie onze Aanvullende verklaring van het Europese gegevensprivacykader voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens overdragen aan de Verenigde Staten)

Welke stappen ondernemen jullie om persoonlijke informatie te beveiligen?

We werken aan het implementeren van technische en organisatorische maatregelen die zijn ontwikkeld om de veiligheid van persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen. De veiligheid van uw informatie hangt ook van u af: u bent verantwoordelijk voor het gebruik van unieke, sterke gebruikersnamen en wachtwoorden voor elk van uw accounts en voor het vertrouwelijk houden van die gebruikersnamen en wachtwoorden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of cyberbeveiligingsmaatregelen in onze Diensten en elke overdracht van persoonlijke informatie is op uw eigen risico.

Hoe lang bewaren jullie persoonlijke informatie?

We bewaren persoonlijke informatie zoals vereist door ons bewaarschema voor bedrijfsgegevens. Dit varieert per Dienst, bedrijfsfunctie, land, gegevensklassen en gegevenstypen. We berekenen de bewaartermijn op basis van de tijd dat de persoonlijke informatie nodig is om: (a) te voldoen aan de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, (b) te voldoen aan de tijdlijnen die vereist of aanbevolen zijn door regelgevers, beroepsorganisaties of verenigingen, (c) te voldoen aan geldende wetgeving, wettelijke bewaarplichten en andere wettelijke verplichtingen (waaronder contractuele verplichtingen), en (d) om te voldoen aan uw verzoeken.

We nemen maatregelen om alle biometrische gegevens die we bewaren permanent te vernietigen binnen het toepasselijke tijdsbestek dat is gespecificeerd door de wet, of wanneer ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of verkregen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De oorspronkelijke doeleinden voor het verzamelen kunnen bijvoorbeeld eindigen wanneer:

 • De identificatie van de persoon is geverifieerd.
 • Het dienstverband van de persoon wordt beëindigd.
 • De persoon voor het laatst communiceert met zijn account of zijn account opzegt voor de Dienst die gebruikmaakt van biometrische gegevens.
 • Het contract dat de inzameling en het gebruik toestond, afloopt of wordt beëindigd.
 • De toestemming die het verzamelen en het gebruik toestond, wordt ingetrokken.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke informatie?

Uw regionale privacywetten kunnen u rechten verlenen met betrekking tot uw persoonlijke informatie en we zullen u niet bewust discrimineren omdat u uw privacyrechten hebt uitgeoefend. Deze rechten verschillen op basis van de regionale wetgeving die op u van toepassing is, maar kunnen een of meer van de volgende rechten omvatten:

 • Recht om toestemming in te trekken (wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming), zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 • Recht om te bevestigen dat we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (inclusief, waar mogelijk, in een draagbaar formaat), uw persoonlijke informatie te corrigeren, aan te vullen, en te verwijderen.
 • Recht om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, met inbegrip van, indien relevant: het recht om u af te melden voor onze verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens; en om u af te melden voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering die een juridisch of vergelijkbaar significant effect heeft.
 • Recht om af te zien van onze reclame e-mails waarin u ons kunt e-mailen of op de uitschrijflink kunt klikken onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Inwoners van bepaalde Amerikaanse staten kunnen ook het recht hebben om zich af te melden voor het gebruik van hun persoonlijke informatie voor profilering of gerichte advertenties (inclusief online gedragsadvertenties) en om zich af te melden voor de verkoop of het delen van hun persoonlijke informatie, waarbij u, naast het onderstaande, kunt klikken op de "Verkoop of deel mijn persoonlijke informatie niet/beperk het gebruik van mijn gevoelige persoonlijke informatie" link of de cookie-instellingen via onze cookiebanners kunt wijzigen. 

   (Inwoners van Californië hebben mogelijk de rechten zoals beschreven in onze California Statement; en aanvragen voor onze Producten betreffende openbare documenten kunnen worden ingediend zoals beschreven in onze Public Records Privacy Statement.)

Om een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via ons portaal voor de rechten van betrokkenen, door een e-mail te sturen naar privacy.issues@thomsonreuters.com of ons te bellen op 1-866-633-7656

BELANGRIJK: Deze rechten zijn niet absoluut gegarandeerd en er zijn verschillende uitzonderingen waarbij we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. We zijn alleen verplicht om deze rechten te eren voor zover we optreden als verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens en de gevraagde rechten zijn verleend en op u van toepassing zijn onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg uw regionale wetgeving inzake gegevensbescherming om te bepalen welke rechten voor u beschikbaar zijn en wanneer de toegang tot deze rechten beperkt is. U kunt beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing op uw verzoeken door ons een e-mail te sturen of naar ons te schrijven; en u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw regionale toezichthouder of procureur generaal als u niet tevreden bent met onze antwoorden op uw verzoeken of met hoe wij uw persoonlijke informatie beheren. We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen zodat we uw zorgen rechtstreeks kunnen behandelen. Houd rekening met de volgende informatie:

 • In Argentinië heeft het Agentschap voor toegang tot openbare informatie, in zijn hoedanigheid van toezichthoudende autoriteit van wet nr. 25.326, de bevoegdheid om klachten en claims te behandelen die zijn ingediend door degenen die in hun rechten zijn getroffen wegens schending van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • In Zuid-Afrika kunt u een klacht indienen bij de Information Regulator via e-mail op PAIAComplaints@inforegulator.org.za.
 • In de Europese Unie zijn toezichthoudende autoriteiten en hun contactgegevens te vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring zal naar verwachting in de loop van de tijd veranderen. We behouden ons het recht voor om het op elk moment en om welke reden dan ook bij te werken. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze Privacyverklaring door de datum "Laatst bijgewerkt" bij te werken en de bijgewerkte Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen. We kunnen per e-mail periodieke herinneringen sturen over onze kennisgevingen en algemene voorwaarden, maar u dient onze Diensten regelmatig te controleren als u de huidige Privacyverklaring en eventuele wijzigingen daarin wilt zien. 

Als er verschillen zijn tussen de Engelse versie van onze Privacyverklaring en een in een andere taal vertaalde versie, is de Engelse versie leidend.

Aanvullende Privacyverklaringen

Afhankelijk van de specifieke Dienst die u gebruikt of de specifieke communicatie die u met ons hebt (zoals wanneer u solliciteert naar een baan of wanneer u voor ons werkt), kunnen we andere of aanvullende privacyverklaringen verstrekken die omschrijven en regelen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wanneer we dat doen, zijn die afwijkende of aanvullende privacyverklaringen van toepassing op die specifieke Dienst of die specifieke interacties. Let op: bekijk deze aanvullende privacyverklaringen:

 • Voor personen die zich in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevinden, zie onze Aanvullende verklaring van het Europese gegevensprivacykader voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens overdragen aan de Verenigde Staten.
 • Voor Consumenten in Californië, raadpleeg onze Aanvullende privacyverklaring voor consumenten in Californië onder CCPA/CPRA (“California Statement”).
 • Raadpleeg onze Privacyverklaring voor informatieve inhoud voor onze inhoud die binnen onze Diensten wordt gedistribueerd (met betrekking tot de persoonlijke informatie die in dergelijke inhoud is opgenomen).
 • Voor onze Risico, Fraude en Compliance producten (we noemen dit onze “Producten betreffende Openbare documenten”), (zoals PeopleMap, openbare documenten over Westlaw, Company Investigator, Court Express, Batch Services, en CLEAR), raadpleegt u onze aanvullende Privacyverklaring voor openbare gegevens.
 • Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere geautomatiseerde technologieën, evenals op interesses gebaseerde advertenties, raadpleegt u onze Cookie- en IBA-verklaring.

Aanvullende verklaring van het Europese gegevensprivacykader

Alle Amerikaanse entiteiten en dochterondernemingen van de Thomson Reuters-bedrijvengroep die in onze zelfcertificering zijn opgenomen, streven ernaar te voldoen aan het relevante EU-VS-gegevensprivacykader (EU-VS-DPF), de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF en het Zwitsers-VS-gegevensprivacykader (Zwitsers-VS DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. We hebben aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat we ons houden aan de EU-VS gegevensprivacykader-principes (EU-VS DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die we ontvangen van de Europese Unie op basis van het EU-VS DPF en van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op basis van de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS. We hebben aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat we ons houden aan de Zwitsers-Amerikaanse gegevensprivacykader-principes (Zwitsers-VS DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van Zwitserland op basis van het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de EU-VS DPF Principles en/of de Zwitsers-VS DPF Principles, zijn de Principles van toepassing. Ga voor meer informatie over het gegevensprivacykader (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, de categorieën van derden aan wie we persoonsgegevens bekendmaken en de doeleinden om dit te doen, het recht van individuen op toegang tot hun persoonlijke gegevens en de keuzes en middelen die we individuen bieden om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens te beperken, zijn zoals uiteengezet in onze Thomson Reuters Privacyverklaring. We zetten ons in om alle persoonsgegevens die we ontvangen van de EU, het VK en Zwitserland te onderwerpen op basis van het EU-VS DPF, de uitbreiding van het VK op het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitsers-VS DPF, respectievelijk, aan de DPF-principes. Volgens het DPF-principe van verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, blijven wij verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die wij delen met derden die namens ons handelen. We kunnen verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitsers-Amerikaanse DPF, verbinden wij ons ertoe om klachten met betrekking tot DPF-principes over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze behandeling van persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van het DPF tussen de EU en de VS, de uitbreiding van het VK op het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitserse-Amerikaanse DPF dient eerst contact met ons op te nemen via: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Zwitserland of via e-mail op privacy.issues@thomsonreuters.com

In overeenstemming met het DPF van de EU en de VS en de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS, verbinden wij ons ertoe samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's) en het Information Commissioner's Office (ICO) van het VK met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van personeelsgegevens die zijn ontvangen op basis van het DPF van de EU en de VS en de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS in de context van de arbeidsrelatie.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitsers-Amerikaanse DPF, verbinden wij ons ertoe om onopgeloste klachten met betrekking tot onze behandeling van persoonsgegevens die wij hebben ontvangen op basis van het EU-VS DPF, de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitsers-Amerikaanse DPF door te verwijzen aan JAMS, een in de Verenigde Staten gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting.  Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht met betrekking tot de DPF-principes van ons ontvangt, of als we uw klacht met betrekking tot de DPF-principes niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, gaat u naar https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS worden u kosteloos aangeboden.

De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over onze naleving van het EU-VS DPF, de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS en het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u een beroep doet op bindende arbitrage voor klachten met betrekking tot DPF-naleving die niet door een van de andere DPF-mechanismen wordt opgelost. Ga naar https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2 voor meer informatie.

Deze Verklaring van het gegevensprivacykader is voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2024.


Cookie- en IBA-verklaring

Deze Cookie- en IBA-verklaring vormt een aanvulling op onze Privacyverklaring en legt specifiek uit hoe wij en onze externe zakelijke partners cookies en andere volgtechnologieën inzetten “Trackingtechnologieën”), onder andere voor op interesses gebaseerd adverteren (interest-based advertising oftewel IBA), evenals de opties die u hebt om deze te beheren.

Wat zijn cookies en andere trackingtechnologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op browsers, computers en andere apparaten worden geplaatst om gegevens vast te houden. Webbakens, tags, pixels, ingesloten scripts en andere trackingtechnologieën downloaden tijdelijk stukjes code om informatie over websitegebruikers en -gebruik te onthouden. Cookies en andere trackingtechnologieën worden vaak gebruikt om gebruikers te identificeren, hun voorkeuren te onthouden, hun browse-activiteiten te volgen, analyses uit te voeren over het gebruik van onze Diensten en gerichte advertenties mogelijk te maken op basis van hun online gedrag.

Deze trackingtechnologieën kunnen door ons worden beheerd en ingesteld (bekend als "first party trackers") of door onze externe zakelijke partners, zoals socialemedianetwerken, advertentienetwerken en contentproviders (bekend als "trackers van derden"); en kunnen worden ingesteld voor een enkel bezoek (via een "sessietracker"), zodat ze na dat bezoek worden verwijderd of op uw apparaat blijven staan voor meerdere herhaalde bezoeken (via een "permanente tracker").

Waarom gebruikt Thomson Reuters cookies en andere trackingtechnologieën?

We gebruiken trackingtechnologieën voor verschillende doeleinden: deze technologieën worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden en om te begrijpen hoe u met ons communiceert, zodat we essentiële functies kunnen uitvoeren (zoals het leveren van onze Diensten of het leveren van inhoud en gebruikers in staat stellen om zich te registreren en ingelogd te blijven), het personaliseren van onze Diensten en inhoud en zorgen voor een kwalitatieve, consistente en efficiënte ervaring voor onze gebruikers, het analyseren van uw gebruik van onze Diensten en interacties met inhoud (inclusief e-mails) en het leveren en meten van advertenties (inclusief IBA). We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende apparaten en websites van derden of andere online diensten.

Hoe kunt u zelf het gebruik van trackingtechnologieën controleren?

Misschien wilt u het gebruik van cookies beperken of helemaal voorkomen dat ze worden geplaatst. Bij de meeste moderne browsers kunt u uw cookie- en andere trackerinstellingen wijzigen, en u kunt deze instellingen meestal vinden in het opties- of voorkeurenmenu van uw browser. Flash-cookies kunnen alleen in Adobe Flash worden verwijderd in plaats van via uw browser en raadpleeg deze Adobe-hulppagina voor informatie over het beheer van Flash-cookies. Daarnaast kunt u zich afmelden voor Google Analytics door de opt-out browser-add-on van Google te installeren. 

Mogelijk ziet u ook een "cookiebanner" op sommige van onze Diensten, waarmee u ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën kunt regelen - klik op de banner voor meer informatie over welke cookies op die specifieke Dienst worden gebruikt en wat u kunt uitschakelen, maar houd er rekening mee dat u trackingtechnologieën niet kunt uitschakelen als deze zijn gecategoriseerd als strikt noodzakelijk. 

Houd er rekening mee dat sommige functies van onze Diensten mogelijk niet correct werken als u alle cookies of andere technologieën uitschakelt.

Eert Thomson Reuters Do Not Track-signalen?

Over het algemeen reageren we momenteel niet op, of ondernemen we geen actie met betrekking tot Do Not Track-signalen van webbrowsers; in sommige gevallen zullen onze externe zakenpartners die in onze Diensten integreren echter Do not Track-signalen respecteren.

Wat is Interest-Based Advertising (IBA)? 

Interest-based advertising” (IBA), of op interesses gebaseerde reclame, wordt ook wel “gerichte reclame”, “online gedragsreclame” en “gepersonaliseerde reclame” genoemd. Het betekent over het algemeen de levering van gepersonaliseerde of gerichte reclame aan u, afgestemd op uw specifieke interesses en demografische gegevens. IBA kan ook analyses en rapportages bevatten met betrekking tot die advertenties (zoals advertentiemeting en -attributie, segmentatie en marktonderzoek). 

We kunnen u IBA sturen op basis van het gebruik van trackingtechnologieën en andere informatie die u ons ter beschikking stelt wanneer u communiceert met onze Diensten, onze inhoud en onze advertenties. We werken met verschillende externe zakelijke partners om u IBA aan te bieden en we kunnen bepaalde informatie over u en onze trackingtechnologieën delen met die externe zakelijke partners om dit te doen. Sommige van deze derde partijen zullen daarbij hun eigen trackingtechnologieën op onze Diensten en inhoud gebruiken, waarin ze automatisch uw IP-adres, browser- of apparaatinformatie en andere informatie van deze trackingtechnologieën ontvangen. Sommige van onze externe zakenpartners (en hun zakenpartners) kunnen ook aanvullende informatie over u gebruiken of aan ons verstrekken die zij onafhankelijk hebben verzameld, uit offline en online bronnen, om u beter te bereiken en u te voorzien van relevantere en nuttigere advertenties. Sommige van deze derden kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites persoonlijke informatie over uw online activiteiten verzamelen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de privacypraktijken van deze derde partijen en dat hun privacypraktijken niet worden gedekt door deze Privacyverklaring. Als u vragen hebt over een advertentie of andere gerichte inhoud, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.

Hoe kunt u zich afmelden voor IBA?

Naast het bovenstaande kunt u er mogelijk ook voor kiezen om geen IBA te ontvangen van deelnemende bedrijven die deelnemen aan:

 • De Digital Advertising Alliance (DAA), waarin u zich kunt afmelden voor IBA met behulp van deze DAA-tool; en/of 
 • Het Network Advertising Initiative (NAI), waarin u zich kunt afmelden voor IBA met behulp van deze NAI Opt Out-tool en voor mensen in de EU/EER, deze tool; en/of
 • De AppChoices-app om u af te melden op mobiele apparaten.

Bepaalde mobiele apparaten kunnen een advertentie-ID hebben waarmee bedrijven IBA kunnen aanbieden aan een specifiek mobiel apparaat met behulp van die ID. Afhankelijk van uw specifieke apparaat kunt u advertenties beperken, het delen van die advertentie-ID mogelijk beperken, of de advertentie-ID resetten en ervoor kiezen om de locatietracering van het apparaat uit te schakelen (waaronder nauwkeurige geolocatietracering) op uw mobiele apparaat of voor bepaalde toepassingen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat om te zien welke opties voor u beschikbaar zijn. Voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot het gebruik van uw internetactiviteit voor IBA kunt u ook de volgende sites bezoeken: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com en youronlinechoices.eu

Vervolgens kunnen sommige van onze Diensten ook Do Not Sell My Personal Information of Do Not Share My Personal Information-links (of gelijknamige links) weergeven, waarbij u kunt afzien van het "delen" of "verkopen" van uw persoonlijke informatie door op die links te klikken, zoals vereist door bepaalde regionale privacywetten. Dit kan de manier beperken waarop wij en onze externe zakelijke partners uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, in verband met IBA.

Houd er rekening mee dat sommige van de hierboven beschreven opties browserspecifiek of apparaatspecifiek zijn, dus u moet zich mogelijk opnieuw afmelden als u een ander apparaat gebruikt of van browser verandert. Houd er ook rekening mee dat u, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van IBA, nog steeds advertenties en marketingmateriaal kunt ontvangen, maar dat deze mogelijk niet specifiek voor u zijn gepersonaliseerd.

Deze Cookie- en IBA-verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2024.


Privacyverklaring voor informatieve inhoud

1. Inleiding

Als een wereldwijd bedrijf voor zakelijke informatiediensten verspreiden we met trots informatieve inhoud binnen onze Diensten. Deze Privacyverklaring voor informatieve inhoud vormt een aanvulling op de bovenstaande Privacyverklaring en legt verder uit hoe we deze informatieve inhoud verspreiden en beheren als onderdeel van onze Diensten.

2. Waarom publiceert Thomson Reuters informatieve inhoud?

Thomson Reuters publiceert verschillende soorten inhoud, zoals statuten, wetten, verordeningen, regels, rechtszaken, opinies, analyses door deskundigen, artikelen, formulieren, openbare documenten, verhandelingen, woordenboeken en vele andere soorten informatie die volgens ons een professionele en jurisprudentiële waarde hebben voor onze klanten of de bevolking in het algemeen.

3. Hoe verkrijgt Thomson Reuters informatieve inhoud?

Thomson Reuters verkrijgt informatieve inhoud op een aantal manieren: soms kopen of licentiëren we de inhoud van anderen, soms ontvangen we de inhoud op grond van een contract waarbij we verplicht zijn de inhoud samen te stellen en te distribueren, soms geven we zelf opdracht voor de inhoud en soms wordt de inhoud verzameld uit een aantal openbare bronnen, zoals openbare documenten, journalistieke bronnen en informatie in het publieke domein. Alle persoonlijke informatie in informatieve inhoud die vervolgens door Thomson Reuters wordt verspreid, is afkomstig uit de originele tekst van de informatieve inhoud.

4. Hoe stelt Thomson Reuters informatieve inhoud samen?

Naast het verspreiden van de informatieve inhoud, cureert Thomson Reuters de inhoud, met andere woorden, Thomson Reuters bereidt samenvattingen, metadata of andere gerelateerde informatie over de originele inhoud voor en levert deze. Gerapporteerde zaken in onze juridische producten kunnen bijvoorbeeld een hoofdnoot, sleutelcitaat en andere metadata bevatten, evenals de originele, volledige tekst van de rechtszaak. In veel gevallen bereidt Thomson Reuters de curatie van de inhoud voor. Alle persoonlijke informatie in de curatie is afgeleid van persoonlijke informatie die is opgenomen in de originele informatie-inhoud die is geleverd door de bron van die inhoud.

5. Bewerkt of wijzigt Thomson Reuters de inhoud van de originele informatie?

Met uitzondering van schrijf/typografische fouten en formaatwijzigingen in overeenstemming met de huisstijlen van de redactie en behalve zoals opgedragen door de bron van de originele informatie, bewerkt of wijzigt Thomson Reuters de inhoud van de originele informatie in de meeste gevallen niet.

6. Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke informatie in de informatie wil wijzigen of verwijderen of als ik alleen de informatieve inhoud wil verwijderen?

In veel gevallen zijn wij niet de bron van de informatie en is Thomson Reuters niet verplicht om de inhoud van de originele informatie, inclusief persoonlijke informatie, te wijzigen of te verwijderen, tenzij we een geverifieerd verzoek ontvangen van de bron van de informatie, zoals, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel van de rechtbank die de rechtszaak in eerste instantie heeft uitgevaardigd.

Als u vragen of zorgen hebt over de inhoud van de informatie of over uw persoonlijke informatie binnen die informatieve inhoud, neem dan contact op met de bron van de informatieve inhoud en werk rechtstreeks met hen samen om uw vragen of zorgen op te lossen. 

Deze Privacyverklaring voor informatieve inhoud is voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2024.