Thomson Reuters Sekretesspolicy

Tillgänglig på andra språk:

Ikraftträdandedatum: juni 2012
Senast uppdaterad: 1 januari 2023

Din integritet är viktig för oss. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi, företagen i Thomson Reuters-koncernen, hanterar dina personuppgifter med koppling till den webbplats, applikation (som kan vara en mobilapp), produkt eller tjänst som länkar till denna sekretesspolicy samt administrationen av anställningsförhållandet till våra anställda (sammantaget kallat för våra ”Tjänster”). Generellt gäller policyn för följande grupper:

 • Kunder och användare (inklusive potentiella kunder och användare); 

 • Anställda; 

 • Tredjepartspartners; och

 • Andra personer som interagerar med oss eller vars personuppgifter vi hanterar. 

Denna sekretesspolicy gäller inte för någon webbplats, applikation, produkt eller tjänst som länkar till en egen sekretesspolicy eller som erbjuds av tredje part, där klickningar på tredjepartslänkar eller aktivering av anslutningar kan göra att tredje part tillåts samla in, använda eller dela uppgifter om dig. Vi rekommenderar att du läser den gällande sekretesspolicyn för varje sådant fall.

Vilka är Thomson Reuters och hur kan jag kontakta er?

Thomson Reuters Corporation är ett kanadensiskt företag, och Thomson Reuters-koncernen utgörs av ett antal olika juridiska personer med kontor över hela världen. En fullständig lista över var vi finns hittar du här.

Thomson Reuters fungerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och avgör hur och varför personuppgifter kan användas. Det Thomson Reuters-företag som tillhandahåller den specifika Tjänsten (så som den identifieras i det specifika fallet) är primärt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller dock inte i de fall där vi fungerar som personuppgiftsbiträde eller tjänsteleverantör till en annan personuppgiftsansvarig (till exempel våra kunder). 

Eventuella kommentarer, klagomål eller frågor kan skickas via e-post till privacy.issues@thomsonreuters.com eller med post till vår efterlevnadschef (CCO) och dataskyddsombud: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Schweiz.

Vilka personuppgifter samlar ni in och behandlar?

Generellt sett samlar vi in, använder, förmedlar och behandlar personuppgifter i följande kategorier:

Kategori

Exempel

Namn och kontaktinformation

Namn, adress, telefonnummer, användar-ID för sociala medier, e-postadress

Kontoinformation

Konto-ID, användar-ID, kontoprofil, inställningar och preferenser, köphistorik, prenumerationer och registreringar

Säkerhetsinformation

Användaruppgifter (användarnamn och lösenord) och liknande säkerhetsinformation, individuell nätverksaktivitet i säkerhets- och revisionsloggar

Fakturerings- och betalningsinformation

Betalnings- och betalkortsinformation eller bankkontoinformation, kontaktuppgifter för fakturering, information om leverans- och fakturaadress

Användarbidrag och användarinnehåll

Personuppgifter i innehåll och information som du laddar upp, skickar, delar eller anger via våra tjänster eller våra nätverk och infrastruktur, inklusive feedback som du ger oss, och innehåll i kommunikation som sker mellan dig och oss eller som skickas via vårt nätverk och våra tjänster

Enhets- och webbläsarinformation

Nätverks- och ISP-information (internetleverantör), IP-adresser (Internet Protocol), enhets- och webbläsaridentifierare, enhets- och webbläsarinformation, identifierare för marknadsföring, cookie-/spårningsidentifierare och relaterad information

Användnings- och surfinformation

Historik om användning, sökningar och surfning, användarresehistorik (inklusive klickningar, navigering, användaråtgärder, interaktioner och sessionsuppspelningar), användnings- och diagnostikanalyser och mätvärden, inklusive sådant som görs inom våra tjänster och våra interna nätverk och på våra företagsenheter av anställda, underleverantörer och webbplatsbesökare.

Platsdata

Uppgifter om region, land, delstat samt ungefärliga och exakta geolokaliseringsdata

Demografisk information

Uppgifter om ålder, födelsedatum, civilstånd, kön, fysiska kännetecken, militär status, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning, ras eller etniskt ursprung, fackmedlemskap

Bilder, ljud, videoinspelningar

Bilder, ljudinspelningar, videoinspelningar inklusive bilder från CCTV och andra typer av övervakningskameror som används på våra kontor och evenemang

Inferenser från personuppgifter

Profiler som återspeglar en persons preferenser, egenskaper, psykologiska drag, anlag, beteenden, attityder, intelligens, förmågor och färdigheter.

Information om karriär, utbildning och företag/organisationer

Information om associerade företag/organisationer (till exempel arbetsgivare, branschorganisationer eller licensieringsorgan) samt status, befattning och jobbtitel, om kollegor och kontakter, karriär- och utbildningshistorik, professionella certifieringar och licenser, anställnings-ID, anställningsuppgifter (inklusive prestations- och löneinformation) samt jobbansökningar

Bakgrundskontroller

Information från bakgrundskontroller, inklusive utdrag ur belastningsregister

Information om hälsa, förmåner och försäkringar

Registrering och deltagande i försäkrings- eller förmånsprogram, personuppgifter om förmånstagare, familjemedlemmar, nödkontakter eller anhöriga, medicinska journaler, information om funktionshinder

Identitetsinformation

Identitetsinformation från myndigheter/stat (till exempel skatterelaterade uppgifter, person- eller socialförsäkringsnummer och pass- eller körkortsnummer)

Finansiell information

Ekonomisk status, skattedeklarationer och relaterad information, ekonomisk redovisning, uppgifter om kreditvärdighet, löner och relaterad information

Juridisk information

Information om rättslig status, migrationsstatus, rättsliga mål och förfaranden, förekomst i statliga register, egendoms- eller fastighetsregister, pantbrev och domar, förekomst i dödsregister, offentliga handlingar, körjournaler, licenser och registreringar och information om juridiska påföljder (till exempel häktningar, åtal, fällande domar och fängelsestraff)

(För invånare i Kalifornien beskrivs våra skyldigheter enligt CCPA/CPRA i vår California Statement.)

Om barns integritet på nätet:
Genom våra onlinetjänster tillhandahåller vi informationslösningar avsedda för yrkesverksamma, och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under sexton år (16).

Hur samlar ni in personuppgifter?

 • Direkta interaktioner: Du uppger dina personuppgifter när du interagerar med oss, till exempel när du registrerar dig för tjänster, fyller i formulär, kommunicerar med oss, söker jobb hos oss eller arbetar för oss.

 • Användarbidrag: Vi samlar in dina personuppgifter när du eller andra laddar upp, delar, skickar eller matar in sådana uppgifter via våra tjänster eller nätverk, eller när du eller de kommunicerar med oss.

 • Automatiskt: Vi samlar automatiskt in personuppgifter om dig när du interagerar med oss, till exempel när du använder våra tjänster, besöker våra kontor eller evenemang, öppnar e-postmeddelanden eller tittar på marknadsföring från oss eller kommunicerar med oss. Vi kan samla in en del av dessa personuppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik, och vi rekommenderar att du läser vår policy om cookies och IBA för mer information.

 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan ta emot dina personuppgifter från tredje part, till exempel våra tredjepartspartners (inklusive datamäklare och marknadsföringspartners), dina organisationer, myndigheter som publicerar offentliga register och andra offentligt eller allmänt tillgängliga källor (inklusive webbsidor online).

Hur använder ni personuppgifter?

Det här avsnittet innehåller detaljerad information om de syften som vi använder personuppgifter för, samt olika juridiska skäl (eller rättsliga grunder) för att behandla personuppgifterna. 

Syfte

Rättslig grund

 • För att uppfylla våra avtalsförpliktelser, inklusive för att registrera ditt konto och tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare

 • Kommunicera med dig om våra tjänster och processrelaterade transaktioner

 • För alla ändamål där du har gett ditt samtycke eller för att följa dina instruktioner

 • Vårt fullgörande av ett kontrakt

 • Enligt beskrivning i dina samtycken eller instruktioner 

 • För att driva, förbättra och/eller anpassa våra tjänster, företagsnätverk och enheter, kontor, evenemang och relaterad infrastruktur

 • Utveckla nya produkter, tjänster, innehåll och andra erbjudanden 

 • Övervaka användningen av våra tjänster, företagsnätverk och enheter, kontor, evenemang och relaterad infrastruktur

 • Utföra revision av användningen av våra tjänster, företagsnätverk och enheter, kontor, evenemang och relaterad infrastruktur, inklusive konsumentinteraktioner

 • Upprätthålla säkerheten för våra tjänster, företagsnätverk och enheter, kontor, evenemang och relaterad infrastruktur

 • Upptäcka bedrägligt beteende och missbruk, inklusive av våra tjänster, företagsnätverk och enheter, kontor, evenemang och relaterad infrastruktur

 • Hantera vår interna verksamhet (som kontoadministration, användning av företagstillgångar, fakturering, felsökning, reparation)

 • Vårt fullgörande av ett kontrakt

 • Enligt beskrivning i dina samtycken eller instruktioner 

 • För berättigade intressen

 • Tillhandahålla våra tjänster till tredje part, där våra tjänster och innehåll inkluderar dina personuppgifter. Enligt vissa lokala dataskyddslagar kan detta utgöra ”försäljning” av personuppgifter.

 • Vårt fullgörande av ett kontrakt

 • Enligt beskrivning i dina samtycken eller instruktioner 

 • För berättigade intressen

 • Skicka anpassad och intressebaserad reklam och marknadsföring till dig 

 • Förbättra och utveckla nya marknadsföringskampanjer, segment och material

 • För att du ska kunna delta i en prisdragning eller tävling eller fylla i en undersökning

 • Enligt beskrivning i dina samtycken eller instruktioner

 • För berättigade intressen

 • Hantera relationer till sökande och anställda (till exempel i samband med ansökningsprocessen, bakgrundskontroller, introduktionsprocess, personalhantering)

 • Tillhandahålla, hantera och/eller förbättra de förmåner som görs tillgängliga för anställda

 • För att förbättra vår medarbetarupplevelse

 • Kommunicera med dig i samband med rekrytering och alumnändamål, samt personaladministration

 • Vårt fullgörande av ett kontrakt

 • Enligt beskrivning i dina samtycken eller instruktioner

 • För berättigade intressen

 • Utöva våra rättigheter och/eller skydda våra eller andras rättigheter eller egendom 

 • Genomföra försäljning, fusion, förvärv eller annan typ av verksamhetsavyttring

 • Främja våra andra kommersiella och ekonomiska intressen, enligt vad som tillåts i gällande lag

 • För andra ändamål som krävs av eller tillåts enligt lag

 • För berättigade intressen 

 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter

 • För att skydda dina eller en annan persons grundläggande intressen

Vem delar ni personuppgifter med?

 • Dina organisationeroch kontakter.

 • Anknutna företag inom Thomson Reuters-koncernen.

 • Tredjepartspartners som stöder vår verksamhet, till exempel vårt innehåll, och andra partners, leverantörer och underleverantörer, analysleverantörer, reklam- och marknadsföringsbyråer, kreditinstitut och andra tredjeparter som vi samarbetar med.

 • Tredjepartsföretag, för att marknadsföra deras produkter eller tjänster till dig.

 • Tredjepartskunder och -användare där Tjänsterna och innehållet inkluderar dina personuppgifter, till exempel när vi samlar information från olika offentliga och privata källor för att skapa listor, rapporter, profiler och kataloger (som kataloger för advokater och jurister), där detta innehåll kan komma att göras tillgängligt för alla användare av dessa Tjänster. Enligt vissa lokala dataskyddslagar kan detta utgöra ”försäljning” av personuppgifter. 

 • Med statliga myndigheter och tredje part som är involverade i vår försäljning eller vårt förvärv av ett företag eller tillgångar, inklusive i samband med en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, konkurs, likvidation, upplösning eller annan avyttring av tillgångar.

 • Med rättsvårdande myndigheter, statliga myndigheter eller annan tredje part för att efterleva gällande lagar, domstolsbeslut, juridiska begäranden eller andra juridiska processer, samt för att fullgöra våra avtal eller skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för vår verksamhet, våra anställda, kunder eller andra (inklusive för cybersäkerhet, bedrägeriskydd och kreditriskhantering).

 • Med andra aktörer, när så är nödvändigt för att uppfylla dina samtycken eller för att följa dina instruktioner.

Var lagrar ni personuppgifter?

Som beskrivs ovan är vi ett globalt företag, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras utanför ditt hemland och att de kan lagras i och kommas åt från flera länder, inklusive USA. Genom att interagera med oss godkänner du att vi överför dina personuppgifter utanför ditt hemland. Du är medveten om risken att vi kan överföra dina personuppgifter till länder vars dataskyddslagar kan ge en lägre skyddsnivå än ditt hemland, och att vi kanske inte kan förhindra att statliga myndigheter i vissa länder får tillgång till dina personuppgifter.

Vilka åtgärder vidtar ni för att skydda personuppgifter?

Vi implementerar tekniska och organisatoriska åtgärder som designats för att skydda säkerheten för personuppgifter. Ingen överföringsmetod via internet och ingen metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker, och vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Du har också en del av ansvaret för att skydda dina uppgifter: du ansvarar för att använda unika, starka användarnamn och lösenord för vart och ett av dina konton, och för att hålla dessa användarnamn och lösenord konfidentiella. Vi är inte ansvariga för kringgående av några sekretessinställningar eller cybersäkerhetsåtgärder som finns på våra tjänster, och all överföring av personuppgifter sker på din egen risk.

Hur länge sparar ni personuppgifter?

Vi behåller personuppgifter baserat på vad som krävs enligt vår lagringsplan för företagshandlingar, och kraven kan variera beroende på tjänst, affärsfunktion, land samt kategori/typ av handlingar. Vi beräknar lagringsperioden baserat på den tid som personuppgifterna behövs för att: (a) uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, (b) uppfylla tidskrav och tidsrekommendationer från tillsynsmyndigheter, yrkesorganisationer eller föreningar, (c) efterleva tillämpliga lagar, juridiska bestämmelser och andra juridiska skyldigheter (inklusive avtalsförpliktelser), och (d) efterleva dina förfrågningar.

Vilka rättigheter har jag vad gäller mina personuppgifter?

Dina lokala integritetslagar kan ge dig rättigheter med avseende på dina personuppgifter, och du kommer inte att bli föremål för någon medveten diskriminering från oss för att du utnyttjar någon sådan rättighet. Dessa rättigheter varierar beroende på vilka lokala lagar som gäller för dig, men kan inkludera en eller flera av följande:

 • Rätt attfå bekräftat att vi behandlar dina personuppgifter och i så fall rätt att få åtkomst till, korrigera, komplettera, invända mot eller begränsa behandlingen av och radera vissa av de personuppgifter vi har om dig, inklusive rätten att få en kopia på dina personuppgifter. Om du vill skicka in en begäran kontaktar du oss via vår förfrågningsportal för registrerade.

 • Att välja bort marknadsföring via e-post från oss, antingen genom att skicka e-post till oss eller klicka på avregistreringslänken längst ned i något av de e-postmeddelanden du får från oss.

 • Invånare i Nevada och Virginia, samt (från och med 1 juli 2023) invånare i Colorado och Connecticut, samt (från och med 31 december 2023) invånare i Utah, kan också ha rätt att tacka nej till att deras personuppgifter används för anpassad marknadsföring (inklusive marknadsföring som anpassas efter onlinebeteenden) och/eller att tacka nej till att deras personuppgifter säljs, genom att klicka på den här länken: ”Do Not Sell My Personal Information” (Sälj inte mina personuppgifter) eller ringa oss på 1-866-633-7656. 

Invånare i Kalifornien kan ha de rättigheter som beskrivs i vår California Statement; och förfrågningar för våra produkter för offentliga uppgifter kan skickas in enligt beskrivningen i vår Public Records Privacy Statement.

VIKTIGT: Dessa rättigheter är inte absolut garanterade, och det finns flera undantagsfall där vi kanske inte har någon skyldighet att uppfylla din begäran. Vi är endast skyldiga att respektera dessa rättigheter i den mån vi agerar som registeransvarig för de aktuella uppgifterna, och om de begärda rättigheterna har beviljats och gäller för dig enligt tillämpliga dataskyddslagar. Se dina lokala dataskyddslagar för att avgöra vilka rättigheter som kan vara tillgängliga för dig och när tillgången till dessa rättigheter kan vara begränsad. Du kan överklaga ett ogynnsamt beslut om dina förfrågningar genom att skicka e-post eller skriva till oss, och du har rätt att lämna in klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med våra svar på dina förfrågningar eller hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig dock att först kontakta oss så att vi kan hantera dina problem direkt.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förväntas förändras med tiden. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera den när som helst, oavsett anledning. Vi meddelar dig om alla ändringar i vår sekretesspolicy genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” och publicera den uppdaterade sekretesspolicyn på denna sida. Vi kan skicka regelbundna påminnelser via e-post om våra policyer och villkor. Du bör kontrollera våra tjänster regelbundet för att se den senaste sekretesspolicyn och eventuella ändringar som gjorts i den. 

Om det finns några skillnader mellan den engelska versionen av vår sekretesspolicy och en version som är översatt till ett annat språk, är det den engelska versionen som gäller.

Kompletterande sekretesspolicyer

Beroende på vilken specifik tjänst du använder eller vilka specifika interaktioner du har med oss (till exempel om du ansöker om ett jobb eller arbetar för oss), kan vi tillhandahålla andra eller kompletterande sekretesspolicyer som beskriver och styr hur vi använder dina personuppgifter. I sådana fall gäller dessa andra eller kompletterande sekretesspolicyer för den specifika tjänsten eller de specifika interaktionerna. Vi rekommenderar att du läser följande kompletterande sekretesspolicyer:

 • Vad gäller våra produkter för att förebygga risker och bedrägerier (vi kallar dessa våra ”produkter för offentliga uppgifter”), inklusive Westlaw för offentliga uppgifter och CLEAR), läser du vår kompletterande Public Records Privacy Statement.
 • Mer information om vår användning av cookies och annan automatiserad teknik samt intressebaserad marknadsföring finns i vår policy om cookies och IBA.

Supplemental Privacy Statement for California consumers under CCPA/CPRA 

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.


B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

G. Geolocation data

Physical location or movements.

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless Thomson Reuters is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our Data Subject Rights Portal, by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “Do Not Sell or Share My Personal Information and Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


Policy om cookies och IBA

Denna policy om cookies och IBA är ett komplement till vår sekretesspolicy, med specifik information om hur vi och våra tredjepartspartners använder cookies och annan spårningsteknik (som vi kallar ”spårningstekniker”), inklusive för intressebaserad marknadsföring (IBA), samt beskrivningar av de alternativ du har för att styra dem.

Vad är cookies och annan spårningsteknik?

”Cookies” är små databitar som lagras i textfiler i din webbläsare eller på din dator eller annan enhet. De cookies vi använder kan innehålla ”flash-cookies” (eller ”lokala delade objekt”) och ”HTML5-cookies” som lagrar information på din enhet (utanför webbläsaren) och som är specifikt avsedda för innehåll som stöds av Adobe® Flash eller HTML5. Vi och våra tredjepartspartners kan också använda andra spårningstekniker som ”webbfyrar” (kallas även för ”taggar” och ”pixlar”), som är små bilder som är inbäddade i våra tjänster, vårt innehåll eller våra e-postmeddelanden, samt ”inbäddade skript ”, som är kodbitar som tillfälligt laddas ned till din enhet. Sådana andra spårningstekniker används ofta tillsammans med cookies, men de kan lagras på din enhet på ett annat sätt än cookies. Att inaktivera cookies innebär därmed inte nödvändigtvis att dessa spårningstekniker inaktiveras.

Dessa spårningstekniker kan drivas och ställas in av oss (så kallad ”förstapartsspårning”) eller av våra tredjepartspartners, som sociala medienätverk, marknadsföringsnätverk och innehållsleverantörer (så kallad ”tredjepartsspårning”). Spårningsteknikerna kan ställas in antingen för ett enstaka besök (”sessionsspårning”) vilket innebär att teknikerna raderas efter besöket, eller så lagras teknikerna på din enhet för spårning under flera upprepade besök (”beständig spårning”).

Varför använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Vi använder spårningstekniker för flera olika ändamål: dessa tekniker används i stor utsträckning för att komma ihåg dig och dina preferenser och förstå hur du interagerar med oss, så att vi kan utföra nödvändiga funktioner (som att tillhandahålla våra tjänster eller leverera innehåll och tillåta användare att registrera sig och förbli inloggade), anpassa våra tjänster och vårt innehåll och säkerställa en kvalitativ, konsekvent och effektiv upplevelse för våra användare, analysera din användning av våra tjänster och dina interaktioner med innehåll (inklusive e-postmeddelanden) och för att leverera och mäta marknadsföring (inklusive IBA).

Hur kan du styra användningen av spårningstekniker?

Du kan välja att begränsa användningen av cookies eller helt förhindra att de ställs in. I de flesta moderna webbläsare kan du ändra dina cookieinställningar och andra spårningsinställningar. Vanligtvis hittar du dessa inställningar på alternativ- eller inställningsmenyn i webbläsaren. Flash-cookies kan endast raderas inom Adobe Flash och inte från webbläsaren. Mer information om hur du hanterar Flash-cookies finns på denna Adobe-hjälpsida. Du kan också välja bort Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out

Du kan också se en ”cookie banner” i vissa av våra tjänster, där du kan styra vår användning av cookies och andra spårningstekniker. Klicka på bannern om du vill ha mer information om vilka cookies som används för den specifika tjänsten och vad du kan inaktivera. Observera dock att du inte kan inaktivera någon spårningsteknik som kategoriseras som strikt nödvändig. 

Du bör vara medveten om att vissa av funktionerna i våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar alla cookies eller andra tekniker.

Hur använder vi ”Spåra inte”-signaler?

I allmänhet tar vi inte hänsyn till, eller vidtar några åtgärder i relation till, ”Spåra inte”-signaler i webbläsare. I vissa fall kan dock våra tredjepartspartners som integreras i våra tjänster ta hänsyn till sådana signaler.

Vad är intressebaserad marknadsföring?

”Intressebaserad marknadsföring” (IBA) kan även kallas för ”anpassad marknadsföring”, ”onlinebeteendebaserad marknadsföring” eller ”personlig marknadsföring”. I allmänhet innebär det leverans av marknadsföring som anpassats eller skräddarsytts efter dina intressen och din demografiska information. IBA kan också innefatta analyser och rapporter relaterade till sådan marknadsföring (som annonsmätning och attribution, segmentering och marknadsundersökningar). 

Vi kan skicka IBA till dig baserat på användningen av spårningsteknik och annan information som du gör tillgänglig för oss när du interagerar med våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Vi anlitar olika tredjepartspartners för att leverera IBA till dig, och i samband med det kan vi komma att dela viss information om dig och våra spårningstekniker med dessa affärspartners. Vissa av dessa tredjepartsföretag kan använda egna spårningstekniker för våra tjänster och vårt innehåll i dessa sammanhang, så att de automatiskt får tillgång till din IP-adress, webbläsar- eller enhetsinformation och annan information via dessa spårningstekniker. Vissa av våra tredjepartspartners (och deras samarbetspartners) kan också använda eller förse oss med ytterligare information om dig som de har samlat in på egen hand, från offline- och onlinekällor, för att kunna göra bättre anpassningar och leverera mer relevant och användbar marknadsföring för dig. Vissa av dessa tredjepartsföretag kan samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa tredjepartsföretags sekretesspolicyer, och deras sekretesshantering omfattas inte av denna sekretesspolicy.

Hur går det till att välja bort IBA?

Utöver ovanstående kan du också välja att inte ta emot IBA från företag som deltar i något av följande:

 • Digital Advertising Alliance (DAA), där du kan välja bort IBA med detta DAA-verktyg; och/eller

 • Network Advertising Initiative (NAI), där du kan välja bort IBA med detta NAI Opt Out-verktyg och (för invånare i EU/EES) det här verktyget; och/eller

 • Appen AppChoices för att välja bort marknadsföring på mobilenheter.

Vissa mobilenheter kan ha en reklamidentifierare som gör att företag kan skicka IBA till just den specifika mobilenheten. Beroende på din specifika enhet kan du eventuellt begränsa marknadsföring eller delning av marknadsföringsidentifieraren eller återställa reklamidentifieraren, samt välja att stänga av enhetens platsspårning – inklusive exakt geolokaliseringsspårning – på din mobilenhet eller för vissa applikationer. Kontakta din enhetstillverkare om du vill veta vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Mer information om dina valmöjligheter för hur uppgifter från dina webbläsaraktiviteter används för IBA finns också på följande webbplatser: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com och youronlinechoices.eu

Vissa av våra tjänster kan även innehålla länkar med texten Sälj inte mina personuppgifter eller Dela inte mina personuppgifter (eller liknande text). Genom att klicka på dessa länkar kan du ange att dina personuppgifter inte får delas eller säljas, enligt kraven i vissa lokala dataskyddslagar. Om du gör detta kan det begränsa det sätt på vilket vi och våra tredjepartspartners kan använda dina personuppgifter i samband med IBA.

Observera att vissa av alternativen som beskrivs ovan är webbläsar- eller enhetsspecifika, så du kan behöva ange inställningar på nytt om du använder en annan enhet eller byter webbläsare. Observera också att även om du tackar nej till IBA kan du fortfarande få se annonser och marknadsföring, men detta innehåll är då inte specifikt anpassat för dig.

Den här policyn om cookies och IBA uppdaterades senast den 1 januari 2023.


Sekretesspolicy för informationsinnehåll

1. Inledning

Vi är ett globalt informationstjänstföretag som distribuerar informationsinnehåll till företag inom våra tjänster. Denna sekretesspolicy för informationsinnehåll är ett komplement till ovanstående sekretesspolicy. Den innehåller mer information om hur vi distribuerar och bearbetar detta informationsinnehåll som en del av våra tjänster.

2. Varför publicerar Thomson Reuters informationsinnehåll?

Thomson Reuters publicerar olika typer av innehåll, som stadgar, lagar, förordningar, regler, rättsfall, åsikter, expertanalyser, artiklar, formulär, offentliga handlingar, avhandlingar, ordböcker och många andra typer av information, som vi tror är yrkesmässigt och rättsvetenskapligt värdefulla för våra kunder eller allmänheten.

3. Hur erhåller Thomson Reuters informationsinnehåll?

Thomson Reuters införskaffar informationsinnehåll på flera olika sätt. Vi kan köpa eller licensiera innehåll från andra eller få tillgång till innehåll enligt kontrakt där vi har ålagts att bearbeta och distribuera innehållet. I vissa fall beställer vi innehåll själva och ibland samlas innehåll in från ett antal offentliga källor, som offentliga register, journalistiska källor och information som är allmänt tillgänglig. Alla personuppgifter som finns i informationsinnehåll som sedan distribueras av Thomson Reuters kommer från den ursprungliga texterna till informationsinnehållet.

4. Hur bearbetar Thomson Reuters informationsinnehåll?

Förutom att distribuera informationsinnehållet bearbetar Thomson Reuters innehållet. Det innebär att Thomson Reuters bearbetar och sammanställer information och metadata eller annan relaterad information med koppling till det ursprungliga innehållet. Till exempel kan rapporterade fall i våra juridiska produkter inkludera en huvudanteckning, nyckelcitat och andra metadata, utöver den fullständiga informationen från domstolen i fulltext. I många fall förbereder Thomson Reuters bearbetningen av innehållet. Alla eventuella personuppgifter som ingår i sammanställningen härrör från personuppgifter som ingår i det ursprungliga informationsinnehållet som tillhandahållits av källan till innehållet.

5. Redigerar eller ändrar Thomson Reuters innehållet i det ursprungliga informationsinnehållet?

I de flesta fall redigerar eller ändrar Thomson Reuters inte det ursprungliga informationsinnehållet, förutom skrivfel/typografiska fel och formatändringar i enlighet med gällande stilistiska riktlinjer och förutsatt att inget annat anges i anvisningar från den ursprungliga innehållskällan.

6. Vad gör jag om jag vill ändra eller ta bort mina personuppgifter som finns i informationsinnehållet, eller bara vill att informationsinnehållet tas bort?

I många fall är Thomson Reuters inte källan till informationsinnehållet och vi är därför inte skyldiga att ändra eller ta bort något av det ursprungliga innehållet, inklusive eventuella personuppgifter, såvida vi inte får en verifierad begäran från källan till informationsinnehållet, till exempel i form av ett domstolsbeslut från den domstol som fallet härrör från.

Om du har frågor eller funderingar angående någon del av informationsinnehållet eller dina personuppgifter i informationsinnehållet, ska du kontakta källan till informationsinnehållet för att få hjälp med ärendet. 

Denna sekretesspolicy för informationsinnehåll uppdaterades senast den 1 januari 2023.