คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ THOMSON REUTERS

มีในภาษาอื่น:

วันที่มีผลบังคับใช้: มิถุนายน 2555
อัปเดตล่าสุด: 8 เมษายน 2024

ข้ามไปที่ส่วน:

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เราซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท Thomson Reuters จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เชื่อมโยงกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการบริหารความสัมพันธ์ในการจ้างงานด้วย พนักงานของเรา (เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “บริการ”) ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้บังคับกับกลุ่มต่อไปนี้:

 • ลูกค้าและผู้ใช้ (รวมถึงผู้ที่เราคาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าและผู้ใช้) 
 • พนักงาน 
 • บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และ
 • บุคคลอื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ไม่ได้ ใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเป็นของตนเอง หรือให้บริการโดยบริษัทอื่น ซึ่งการคลิกลิงก์ของบริษัทอื่นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บริษัทอื่นสามารถรวบรวม ใช้ หรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Thomson Reuters คือใคร และฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร

Thomson Reuters Corporation เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดา และกลุ่มบริษัท Thomson Reuters ประกอบด้วยนิติบุคคลจำนวนมากที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก โปรดดูรายการที่ตั้ง ทั้งหมดของเราที่นี่

Thomson Reuters ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราจะกำหนดวิธีการและสาเหตุที่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบริษัท Thomson Reuters ที่ให้บริการเฉพาะ (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) เป็นผู้ควบคุมหลักสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ไม่ใช้ บังคับเมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการของผู้ควบคุมรายอื่น (เช่น ลูกค้าของเรา)

คุณสามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือคำถามต่างๆ มาทางอีเมล privacy.issues@thomsonreuters.com หรือส่งไปรษณีย์ถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โดยส่งมาที่: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland

คุณรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไป เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

หมวดหมู่

ตัวอย่าง

ชื่อและข้อมูลติดต่อ

ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ID ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย, ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลบัญชี

ID บัญชี, ID ผู้ใช้, โปรไฟล์บัญชี, การตั้งค่าและการกำหนดค่า, ประวัติการซื้อ, การสมัครสมาชิก และการลงทะเบียน

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และข้อมูลความปลอดภัยที่คล้ายกัน กิจกรรมเครือข่ายแต่ละรายการในบันทึกความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินและบัตรชำระเงิน หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดการติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเนื้อหาของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลในเนื้อหาและการสื่อสารที่อัปโหลด ส่ง แบ่งปัน หรือป้อนข้อมูลผ่านบริการของเราหรือผ่านเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของเรา รวมถึงข้อเสนอแนะที่คุณให้กับเราและเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างคุณกับเรา หรือส่งผ่านเครือข่ายและบริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาที่คุณสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ข้อความแจ้งปัญญาประดิษฐ์)

ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์

ข้อมูลเครือข่ายและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ตัวระบุอุปกรณ์และเบราว์เซอร์, ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์, ตัวระบุโฆษณา, ตัวระบุคุกกี้/ตัวติดตามและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บ

ประวัติการใช้งาน การค้นหา และการท่องเว็บ ประวัติเส้นทางของผู้ใช้ (รวมถึงการคลิก การไปยังส่วนต่างๆ การกระทำของผู้ใช้ การโต้ตอบ และการเล่นซ้ำเซสชัน) การวิเคราะห์และเมตริกการใช้งานและการวินิจฉัย ซึ่งรวมถึงบนบริการของเราและบนเครือข่ายภายในและอุปกรณ์ของบริษัท โดยพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ภูมิภาค ประเทศ รัฐ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบคร่าวและแบบแม่นยำ

ข้อมูลประชากร

อายุ วันเกิด สถานภาพการสมรส เพศ ลักษณะทางกายภาพ สถานภาพทางทหาร ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ การเป็นสมาชิกสหภาพ

รูปภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกวิดีโอ

รูปภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกวิดีโอ รวมถึงฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดและกล้องรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่ใช้ในสถานที่และกิจกรรมของเรา

ข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ลายนิ้วมือ การสแกนรูปทรงเรขาคณิตของใบหน้า และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยการวัดลักษณะทางสรีรวิทยา ชีวภาพ หรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่อนุมานได้จากข้อมูลส่วนบุคคล

โปรไฟล์ที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคคล

ข้อมูลอาชีพ การศึกษา และองค์กร

องค์กรในเครือ (เช่น นายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานออกใบอนุญาต) และสถานะ ตำแหน่งและยศ ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานและผู้ติดต่อ ประวัติอาชีพและการศึกษา ใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขประจำตัวพนักงาน ประวัติพนักงาน (รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน) ข้อมูลการสมัครงาน

การตรวจสอบประวัติ

ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติ ได้แก่ ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลด้านสุขภาพ สวัสดิการ และประกันภัย

การลงทะเบียนและการเข้าร่วมโปรแกรมประกันภัยหรือสิทธิประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับประโยชน์ สมาชิกในครอบครัว ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เวชระเบียน ข้อมูลความทุพพลภาพ

ข้อมูลประจำตัว

บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ข้อมูลระบุตัวตนของทางราชการ (เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประกันภัยแห่งชาติ และหมายเลขหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่)

ข้อมูลทางการเงิน

สถานะทางการเงิน การคืนภาษี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การยื่นแบบทางการเงิน สถานะทางสินเชื่อ บัญชีเงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางกฎหมาย สถานะทางกฎหมาย ความเป็นพลเมือง หรือสถานะการย้ายถิ่นฐาน คดีและกระบวนการทางกฎหมายในศาล เอกสารของรัฐบาล เอกสารทรัพย์สินส่วนบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย์ สิทธิครอบครองทรัพย์และการตัดสินคดี เอกสารการเสียชีวิต การยื่นแบบสาธารณะ ประวัติการขับขี่ ใบอนุญาตและการจดทะเบียน และข้อมูลอาชญากรรม (เช่น ประวัติการจับกุม ข้อกล่าวหา การต้องโทษ และการจำคุก)

(สำหรับผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นภายใต้ CCPA/CPRA เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน California Statement ของเรา)

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็กๆ

บริการออนไลน์ของเรามีโซลูชันด้านข้อมูลสำหรับมืออาชีพ และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็กอายุต่ำกว่าสิบหกปี (16) หากเราทราบอยู่ก่อนแล้ว

คุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

 • การปฏิสัมพันธ์โดยตรง: คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสมัครใจเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการ กรอกแบบฟอร์ม สื่อสารกับเรา สมัครงาน และทำงานให้เรา ในบางกรณี หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการ สื่อสารกับคุณ หรือตอบคำถามของคุณได้

 • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณหรือผู้อื่นอัปโหลด แชร์ ส่ง หรือป้อนเข้าข้อมูลนั้นผ่านบริการหรือเครือข่ายของเรา หรือเมื่อคุณหรือพวกเขาสื่อสารกับเรา

 • โดยอัตโนมัติ: เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา เยี่ยมชมสำนักงานหรือกิจกรรมของเรา เปิดอีเมลหรือดูโฆษณาจากเรา หรือสื่อสารกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้บางส่วนโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน และเราขอแนะนำให้คุณอ่าน คำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBA ของเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริษัทอื่นหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้แบบสาธารณะ: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทอื่น เช่น บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงนายหน้าข้อมูลและพันธมิตรโฆษณา) องค์กรของคุณ หน่วยงานของรัฐที่เผยแพร่เอกสารสาธารณะ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดให้ใช้งานได้ทั่วไป (รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์)

คุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเหตุผลทางกฎหมายต่างๆ (เรียกอีกอย่างว่าฐานทางกฎหมาย) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีของคุณและการให้บริการของเรา และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราในฐานะนายจ้าง

 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเราและดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงและ/หรือปรับแต่งบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อใส่คำอธิบายประกอบ แท็ก และเพิ่มเมทาดาทาลงในเนื้อหาของเรา รวมถึงการตั้งชื่อหรือแท็กบุคคลในเนื้อหาข่าวของเรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และข้อเสนอใหม่อื่นๆ 
 • เฝ้าตรวจสอบการใช้บริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบการใช้บริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

 • ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจจับการฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นกับบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดการการดำเนินงานภายในของเรา (เช่น การจัดการบัญชี การปรับใช้สินทรัพย์ของบริษัท การเรียกเก็บเงิน การแก้ไขปัญหา การซ่อมแซม)

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ให้บริการแก่บริษัทอื่น โดยบริการและเนื้อหาของเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในบางท้องถิ่น การดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคล

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ส่งโฆษณาและการตลาดที่เหมาะกับคุณและตามความสนใจให้กับคุณ 

 • ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญการตลาด การแบ่งส่วนตลาด และสื่อใหม่ๆ

 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือทำแบบสำรวจ

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • จัดการความสัมพันธ์ของผู้สมัครงานและพนักงาน (เช่น สำหรับขั้นตอนการสมัครงาน การตรวจสอบประวัติ กระบวนการเตรียมความพร้อม การจัดการพนักงาน)

 • จัดหา จัดการ และ/หรือปรับปรุงผลประโยชน์ที่มีให้พนักงาน

 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานของเรา

 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสรรหาและศิษย์เก่า ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ใช้สิทธิ์ของเราและ/หรือปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราหรือของผู้อื่น 

 • ทำการขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการดำเนินการอื่นๆ ของธุรกิจของเรา

 • ส่งเสริมผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของเราตามที่กฎหมายอนุญาต

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง

 • องค์กรของคุณ และผู้ติดต่อ
 • บริษัทในเครือ ภายในกลุ่มบริษัท Thomson Reuters

 • บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น เนื้อหาของเราและพันธมิตรอื่นๆ ผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ตัวแทนโฆษณาและการตลาด ตัวแทนสินเชื่อ และบริษัทอื่นเราว่าจ้างให้ทำงาน

 • บริษัทอื่นที่ทำการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้กับคุณ

 • ลูกค้าและผู้ใช้ของบริษัทอื่น ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในบริการและเนื้อหา เช่น เมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและส่วนตัวต่างๆ เพื่อสร้างรายชื่อ รายงาน โปรไฟล์ และสมุดรายนาม (เช่น สมุดรายนามทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย) ซึ่งเนื้อหานี้อาจเปิดให้ผู้ใช้บริการเหล่านั้นทุกคนสามารถใช้งานได้ ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในบางท้องถิ่น การดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคล

 • กับ หน่วยงานของรัฐและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดระเบียบองค์กรใหม่ การล้มละลาย การชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการอื่นๆ กับสินทรัพย์

 • กับ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า หรืออื่นๆ ของเรา (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การป้องกันการฉ้อโกง และการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ)
 • กับ หน่วยงานอื่นๆ เมื่อจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

คุณเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ที่ไหน

ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นว่าเราเป็นองค์กรระดับโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศมาตุภูมิของคุณและอาจจัดเก็บและเข้าถึงได้จากหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ถือว่าคุณอนุญาตให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศมาตุภูมิของคุณ และคุณรับทราบถึงความเสี่ยงที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจให้ความคุ้มครองน้อยกว่ากฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลของประเทศมาตุภูมิของคุณ และเราอาจไม่สามารถป้องกันหน่วยงานของรัฐในบางประเทศจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

(สำหรับบุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ โปรดดูที่ คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป สำหรับวิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา)

คุณใช้วิธีใดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามใช้มาตรการทางเทคนิคที่เป็นระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณด้วย: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครและรัดกุมสำหรับแต่ละบัญชีของคุณ และรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหล่านั้นไว้เป็นความลับ เราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ในบริการของเรา และคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

คุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกำหนดเวลาการเก็บรักษาเอกสารขององค์กร ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามบริการ หน้าที่ทางธุรกิจ ประเทศ ชั้นของเอกสาร และประเภทของเอกสาร เราคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาตามเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นเพื่อ: (ก) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ (ข) ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานวิชาชีพ หรือสมาคมกำหนดหรือแนะนำ (ค) ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย และภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญา) และ (ง) ให้เป็นไปตามคำขอของคุณ

เราดำเนินการเพื่อทำลายข้อมูลไบโอเมตริกซ์ใดๆ ที่เราเก็บรักษาไว้อย่างถาวรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือได้มา แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน วัตถุประสงค์เริ่มต้นสำหรับการรวบรวมอาจสิ้นสุดลง เช่น เมื่อ:

 • บัตรประจำตัวของบุคคลได้รับการยืนยันแล้ว
 • การจ้างงานของบุคคลนั้นถูกเลิกจ้าง
 • บุคคลนั้นโต้ตอบหรือยกเลิกบัญชีของตนสำหรับบริการที่ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์เป็นครั้งสุดท้าย
 • สัญญาที่อนุญาตให้รวบรวมและใช้งานนั้นหมดอายุหรือถูกยกเลิก
 • ความยินยอมที่อนุญาตให้รวบรวมและใช้งานถูกเพิกถอน

ฉันมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของฉันบ้าง

กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นของคุณ อาจ ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณเนื่องจากคุณใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราทราบอยู่ก่อนแล้ว สิทธิ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับกับคุณ แต่อาจรวมถึงอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ใน การเพิกถอนความยินยอม (เมื่อเรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ) โดยไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน
 • สิทธิ์ใน การยืนยันว่า เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากเป็นเช่นนั้นเพื่อ เข้าถึง (รวมถึง หากเป็นไปได้ ในรูปแบบพกพา) แก้ไข ทำให้สมบูรณ์ และ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ใน การจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้อง: สิทธิ์ในการเลือกไม่รับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ การเลือกไม่ใช้การตัดสินใจอัตโนมัติ หรือการจัดทำโปรไฟล์ที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน
 • สิทธิ์ใน การเลือกไม่รับ อีเมลการตลาด จากเรา โดยคุณสามารถส่งอีเมลถึงเรา หรือคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับที่คุณได้รับจากเราได้
 • ผู้อยู่อาศัยในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาอาจมีสิทธิ์ในการ เลือกไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อทำโปรไฟล์หรือโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย (รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์) และเลือก ไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ของพวกเขา ซึ่งคุณอาจคลิกนอกเหนือจากด้านล่าง
 • ห้ามขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน/จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของฉัน” เชื่อมโยงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ผ่านแบนเนอร์คุกกี้ของเรา

(ผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ใน California Statementและสามารถยื่นคำร้องสำหรับผลิตภัณฑ์เอกสารสาธารณะของเราได้ตามที่อธิบายไว้ใน Public Records Privacy Statement)

หากต้องการส่ง คำขอ คุณสามารถติดต่อเราผ่าน พอร์ทัลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ส่งอีเมลถึงเราที่ privacy.issues@thomsonreuters.com หรือโทรหาเราที่ 1-866-633-7656

ข้อสำคัญ: สิทธิ์เหล่านี้ ไม่มี การรับประกันโดยสมบูรณ์ และมีข้อยกเว้นหลายประการที่เราอาจไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจำเป็นต้องเคารพสิทธิ์เหล่านี้ในขอบเขตที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้นเท่านั้น และจะให้สิทธิ์ที่ร้องขอและใช้กับคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โปรดศึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณเพื่อพิจารณาว่าสิทธิ์ใดที่คุณสามารถใช้ได้ และการเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้จะถูกจำกัดเมื่อใด คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินที่ตรงกันข้ามกับคำขอของคุณโดยส่งอีเมลหรือเขียนจดหมายถึงเรา และคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณหรืออัยการสูงสุด หากคุณไม่พอใจกับการตอบคำขอของคุณหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณติดต่อเราก่อน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อกังวลของคุณได้โดยตรง โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้:

 • ในอาร์เจนตินา หน่วยงานเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายมาตรา 25,326 มีอำนาจในการจัดการกับการร้องเรียนและการเรียกร้องที่ยื่นโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบในสิทธิของพวกเขา สำหรับการละเมิดกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ในแอฟริกาใต้ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลทางอีเมลได้ที่ PAIAComplaints@inforegulator.org.za
 • ในสหภาพยุโรป หน่วยงานกำกับดูแลและข้อมูลติดต่อสามารถดูได้ที่ https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

การเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราโดยการอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" และโพสต์คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อัปเดตในหน้านี้ เราอาจส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นระยะถึงประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเรา แต่คุณควรตรวจสอบบริการของเราเป็นประจำเพื่อดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

หากมีข้อแตกต่างระหว่างคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เราอาจมีภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อธิบายและควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณใช้หรือการปฏิสัมพันธ์เฉพาะระหว่างคุณกับเรา (เช่น เมื่อคุณสมัครงานหรือทำงานให้เรา) เมื่อเราทำเช่นนั้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แตกต่างกันหรือเพิ่มเติมเหล่านั้นจะใช้บังคับกับบริการเฉพาะนั้นหรือการปฏิสัมพันธ์เฉพาะเหล่านั้น โปรดอ่านภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเหล่านี้:

 • สำหรับบุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ โปรดดูที่ คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป สำหรับวิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา
 • สำหรับ ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียโปรดอ่าน Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”)
 • สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่ภายในบริการของเรา (เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าว) โปรดอ่าน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ความเสี่ยง การฉ้อโกงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา (เราเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์บันทึกสาธารณะ") (เช่น PeopleMap บันทึกสาธารณะเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบบริษัท Westlaw, Court Express, Batch Services และ CLEAR) โปรดตรวจสอบ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกสาธารณะ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอัตโนมัติอื่นๆ ของเรา ตลอดจนการโฆษณาตามความสนใจ โปรดอ่าน คำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBA

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป

หน่วยงานและบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดของกลุ่ม บริษัท Thomson Reuters ที่ระบุไว้ในการรับรองตนเองของเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. (EU-U.S. DPF) ที่เกี่ยวข้องส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-US กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิส-สหรัฐอเมริกา DPF) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา เราได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าเราปฏิบัติตาม EU-U.S. หลักการกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (หลักการ DPF ของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปโดยอาศัยหลักการของ EU-U.S. DPF และจากสหราชอาณาจักร (และยิบรอลตาร์) ในการพึ่งพาการขยายสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF เราได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายสวิส-สหรัฐอเมริกา หลักการกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (หลักการ DPF ของสวิส-สหรัฐอเมริกา) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัยหลักการของสวิส-สหรัฐอเมริกา DPF หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้กับหลักการ DPF ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ/หรือสวิส-สหรัฐอเมริกา หลักการ DPF หลักการจะควบคุม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Data Privacy Framework (DPF) และดูการรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.dataprivacyframework.gov/

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สิทธิ์ของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และตัวเลือกและวิธีการที่เราเสนอให้บุคคลต่างๆ สำหรับการจำกัดการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Thomson Reuters เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัยสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และสวิส-สหรัฐฯ DPF ตามลำดับตามหลักการ DPF ภายใต้หลักการ DPF Accountability for Onward Transfer เรายังคงรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานสาธารณะ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

โดยความสอดคล้องกับ EU-U.S. DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิสที่มีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้รับโดยอาศัย EU-U.S. DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ควรติดต่อเราก่อนได้ที่:  Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland หรือทางอีเมล์ได้ที่ privacy.issues@thomsonreuters.com

โดยความสอดคล้องกับ EU-U.S. DPF และการขยายเวลาของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะผู้พิจารณาที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPA) และสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร (ICO) ตามลำดับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของเราที่ได้รับโดยอาศัย EU-U.S. DPF และการขยายเวลาของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF ในบริบทของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

โดยความสอดคล้องกับ EU-U.S. DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF เรามุ่งมั่นที่จะอ้างถึงข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้รับโดยอาศัย EU-U.S. DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ไปยัง JAMS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หากคุณไม่ได้รับการตอบรับจากเราอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในหลักการ DPF ของคุณ หรือหากเราไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF ของคุณจนเป็นที่พอใจของคุณ โปรดไปที่ https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน คุณสามารถใช้บริการของ JAMS ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Federal Trade Commission มีอำนาจเหนือการปฏิบัติตามข้อกำหนด EU-U.S. DPF ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ภายใต้เงื่อนไขบางประการ อาจเป็นไปได้สำหรับคุณที่จะเรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DPF ที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไก DPF อื่นๆ โปรดไปที่ https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำชี้แจงกรอบงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567


คุกกี้และคำชี้แจง IBA

คำชี้แจง เรื่องคุกกี้และ IBA ฉบับนี้ เป็นภาคผนวกของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา และอธิบายอย่างเจาะจงถึงวิธีการที่เราและบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรธุรกิจของเราปรับใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (ซึ่งเราเรียกว่า “เทคโนโลยีการติดตาม”) รวมถึงสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ (IBA) รวมถึงตัวเลือกที่คุณต้องควบคุม

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูล เว็บบีคอน แท็ก พิกเซล สคริปต์แบบฝัง และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ จะดาวน์โหลดโค้ดบางส่วนชั่วคราวเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์และการใช้งาน คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ มักใช้เพื่อระบุผู้ใช้ จดจำการตั้งค่า ติดตามกิจกรรมการท่องเว็บ ทำการวิเคราะห์การใช้บริการของเรา และเปิดใช้งานการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมออนไลน์ของพวกเขา

เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจดำเนินการและตั้งค่าโดยเรา (โดยเรียกว่า "ตัวติดตามบุคคลที่หนึ่ง") หรือบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น เครือข่ายโซเชียลมีเดีย เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการเนื้อหา (เรียกว่า "ตัวติดตามบุคคลที่สาม") และสามารถตั้งค่าสำหรับการเข้าชมครั้งเดียว (ผ่าน "ตัวติดตามเซสชัน") ซึ่งตัวติดตามจะถูกลบหลังการเข้าชม หรือยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (ผ่าน "ตัวติดตามถาวร")

เหตุใดเราจึงใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันหลายประการ: เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อจดจำคุณและการกำหนดค่าของคุณ และทำความเข้าใจว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร เพื่อให้เราทำหน้าที่ที่จำเป็นได้ (เช่น เพื่อให้บริการของเราหรือส่งมอบเนื้อหาและอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและยังคงอยู่ในระบบ) ปรับแต่งบริการและเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณ และช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของเราจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์การใช้บริการของเราและการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา (รวมถึงอีเมล) และเพื่อส่งมอบและวัดผลโฆษณา (รวมถึง IBA) นอกจากนี้ เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง และในอุปกรณ์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการออนไลน์อื่นๆ

คุณควบคุมการใช้เทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

คุณอาจต้องการจำกัดการใช้คุกกี้หรือป้องกันไม่ให้มีการตั้งค่าโดยสิ้นเชิง เบราว์เซอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้และตัวติดตามอื่นๆ ได้ และโดยปกติแล้วคุณจะพบการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในเมนูตัวเลือกหรือการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ แฟลชคุกกี้สามารถลบได้จากภายใน Adobe Flash แทนที่จะลบผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ และโปรดดู หน้าวิธีใช้ Adobe นี้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการแฟลชคุกกี้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยติดตั้ง ส่วนเสริมเบราว์เซอร์เลือกไม่ใช้ของ Google

นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็น "แบนเนอร์คุกกี้" ในบริการบางอย่างของเรา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ของเราได้ โดยคลิกที่แบนเนอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในบริการนั้นๆ และสิ่งที่คุณสามารถปิดการใช้งานได้ แต่โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่จัดหมวดหมู่เป็นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งได้

โปรดทราบว่าคุณลักษณะบางประการของบริการของเราอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากคุณปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งหมด

คุณปฏิบัติตามสัญญาณ Do Not Track หรือไม่

โดยทั่วไป เราจะยังไม่ตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสัญญาณ "Do Not Track" ของเว็บเบราว์เซอร์ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ผสานรวมภายในบริการของเราจะปฏิบัติตามสัญญาณ "Do Not Track"

การโฆษณาตามความสนใจคืออะไร

"การโฆษณาตามความสนใจ" (IBA) หรืออาจเรียกว่า "การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย", "การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์" และ "ฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล" โดยทั่วไปจะหมายถึงการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลหรือการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับคุณ โดยปรับให้เหมาะกับความสนใจและข้อมูลประชากรเฉพาะของคุณ IBA ยังอาจรวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเหล่านั้น (เช่น การวัดผลและระบุคุณสมบัติของโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด และการวิจัยตลาด)

เราอาจส่ง IBA ให้คุณโดยอิงจากการใช้เทคโนโลยีการติดตามและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เรามาเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เนื้อหาของเรา และโฆษณาของเรา เราว่าจ้างบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพื่อให้บริการ IBA แก่คุณ และเราอาจแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและเทคโนโลยีการติดตามของเรากับบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านั้นเพื่อดำเนินการดังกล่าว บริษัทอื่นเหล่านี้จะปรับใช้เทคโนโลยีการติดตามของตนเองในบริการและเนื้อหาของเราเมื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพวกเขาจะได้รับที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ จากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้โดยอัตโนมัติ บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจบางรายของเรา (และพันธมิตรทางธุรกิจของพวกเขา) อาจใช้หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณแก่เรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่พวกเขารวบรวมโดยอิสระจากแหล่งข้อมูลออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้กำหนดเป้าหมายได้ดีขึ้นและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่คุณมากขึ้น บริษัทอื่นเหล่านี้บางรายอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นเหล่านี้ และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่น หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายอื่นๆ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง

คุณจะเลือกไม่รับ IBA ได้อย่างไร

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับ IBA จากบริษัทที่เข้าร่วมซึ่งเข้าร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:

อุปกรณ์มือถือบางรุ่นอาจมีตัวระบุโฆษณาที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถให้บริการ IBA กับอุปกรณ์มือถือเฉพาะโดยใช้ตัวระบุนั้นได้ คุณอาจสามารถจำกัดการโฆษณา การแชร์ตัวระบุโฆษณานั้น หรือรีเซ็ตตัวระบุโฆษณา ตลอดจนเลือกที่จะปิดการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ รวมถึงการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำบนอุปกรณ์มือถือของคุณหรือสำหรับบางแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เฉพาะของคุณ ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทราบถึงตัวเลือกที่คุณมี หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้กิจกรรมการท่องเว็บของคุณสำหรับ IBA คุณสามารถไปที่ไซต์ต่อไปนี้ได้: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com และ youronlinechoices.eu

ถัดไป บริการบางอย่างของเราอาจแสดงลิงก์ ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน หรือ ห้ามแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน หรือลิงก์ที่มีชื่อคล้ายกัน) ซึ่งการคลิกลิงก์เหล่านั้นจะทำให้คุณสามารถเลือกไม่ให้ "แชร์" หรือ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นกำหนดได้ การทำเช่นนั้นอาจจำกัดลักษณะที่เราและบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในเรื่องเกี่ยวกับ IBA

โปรดทราบว่าบางตัวเลือกที่อธิบายข้างต้นเป็นตัวเลือกเฉพาะเบราว์เซอร์หรือเฉพาะอุปกรณ์ ดังนั้นคุณอาจต้องเลือกไม่รับอีกครั้งหากคุณใช้อุปกรณ์อื่นหรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับ IBA คุณก็ยังอาจได้รับโฆษณาและสื่อทางการตลาด แต่อาจไม่ได้ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้และ IBA ฉบับนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567


คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล 

1. บทนำ

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจระดับโลก เรามีความภูมิใจในการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูลภายในบริการของเรา คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลฉบับนี้ เป็นภาคผนวกของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ข้างต้น ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีที่เราเผยแพร่และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ข้อมูลนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเรา

2. เหตุใด Thomson Reuters จึงเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูล

Thomson Reuters เผยแพร่เนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คดีความในศาล ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ บทความ แบบฟอร์ม เอกสารสาธารณะ ตำรา พจนานุกรม และข้อมูลประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเราเชื่อว่ามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณค่าทางนิติศาสตร์สำหรับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปของเรา

3. Thomson Reuters ได้รับเนื้อหาที่ให้ข้อมูลมาอย่างไร

Thomson Reuters ได้รับเนื้อหาที่เป็นข้อมูลจากหลายวิธี บางครั้งเราซื้อหรือได้รับสิทธิ์ในเนื้อหาจากผู้อื่น บางครั้งเราได้รับเนื้อหาตามสัญญาที่กำหนดให้เราต้องคัดสรรและเผยแพร่เนื้อหา บางครั้งเราเป็นผู้ว่าจ้างให้ผลิตเนื้อหาเอง และบางครั้งอาจมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะจำนวนมาก เช่น เอกสารสาธารณะ แหล่งข่าว และข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ Thomson Reuters อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูล โดยเป็นการเผยแพร่จากข้อความต้นฉบับของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล

4. Thomson Reuters คัดสรรเนื้อหาที่ให้ข้อมูลอย่างไร

นอกเหนือจากการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูลแล้ว Thomson Reuters ยังคัดสรรเนื้อหาอีกด้วย กล่าวคือ Thomson Reuters จัดเตรียมและจัดทำบทสรุป คำอธิบายชุดข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น คดีที่ได้รับรายงานในผลิตภัณฑ์ด้านกฎหมายของเราอาจมี Headnote, การอ้างอิงที่สำคัญ และคำอธิบายชุดข้อมูลอื่นๆ รวมถึงต้นฉบับของคดีในศาลที่เป็นฉบับเต็ม ในหลายกรณี Thomson Reuters เตรียมการคัดสรรเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการคัดสรรข้อมูลนั้นมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับที่มาจากแหล่งที่มาของเนื้อหานั้น

5. Thomson Reuters แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้ว Thomson Reuters จะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับ ยกเว้นข้อผิดพลาดทางธุรการ/การพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสไตล์ของกองบรรณาธิการ และเว้นแต่จะมีคำสั่งจากแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับ

6. ฉันควรทำอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉันที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือเพียงแค่ต้องการลบเนื้อหาที่ให้ข้อมูลออก

ในหลายกรณี เราไม่ใช่แหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล และ Thomson Reuters ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือลบสาระสำคัญของเนื้อหาต้นฉบับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เว้นแต่เราจะได้รับคำขอที่ตรวจสอบแล้วจากแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล เช่น คำสั่งศาลจากศาลที่ออกหมายบังคับคดีตั้งแต่แรก

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูลนั้น โปรดติดต่อแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและขอความร่วมมือจากพวกเขาโดยตรงเพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขข้อกังวลของคุณ 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567