คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Thomson Reuters

มีในภาษาอื่น:

วันที่มีผลบังคับใช้: มิถุนายน 2555
อัปเดตล่าสุด: 1 มกราคม 2566

สิทธิส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่เรา ซึ่งก็คือกลุ่มบริษัท Thomson Reuters จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานของเรา (เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "บริการ") ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้บังคับกับกลุ่มต่อไปนี้:

 • ลูกค้าและผู้ใช้ (รวมถึงผู้ที่เราคาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าและผู้ใช้) 

 • พนักงาน 

 • บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และ

 • บุคคลอื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเป็นของตนเอง หรือให้บริการโดยบริษัทอื่น ซึ่งการคลิกลิงก์ของบริษัทอื่นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บริษัทอื่นสามารถรวบรวม ใช้ หรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Thomson Reuters คือใคร และฉันสามารถติดต่อคุณได้อย่างไร

Thomson Reuters Corporation เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดา และกลุ่มบริษัท Thomson Reuters ประกอบด้วยนิติบุคคลจำนวนมากที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก โปรดดูรายการที่ตั้งทั้งหมดของเราที่นี่

Thomson Reuters ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราจะกำหนดวิธีการและสาเหตุที่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบริษัท Thomson Reuters ที่ให้บริการเฉพาะ (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) เป็นผู้ควบคุมหลักสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้บังคับเมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการของผู้ควบคุมรายอื่น (เช่น ลูกค้าของเรา) 

คุณสามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือคำถามต่างๆ มาทางอีเมล privacy.issues@thomsonreuters.com หรือส่งไปรษณีย์ถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โดยส่งมาที่ Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Switzerland

คุณรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไป เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

หมวดหมู่

ตัวอย่าง

ชื่อและข้อมูลติดต่อ

ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ID ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย, ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลบัญชี

ID บัญชี, ID ผู้ใช้, โปรไฟล์บัญชี, การตั้งค่าและการกำหนดค่า, ประวัติการซื้อ, การสมัครสมาชิก และการลงทะเบียน

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และข้อมูลความปลอดภัยที่คล้ายกัน กิจกรรมเครือข่ายแต่ละรายการในบันทึกความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินและบัตรชำระเงิน หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดการติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเนื้อหาของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลในเนื้อหาและการสื่อสารที่อัปโหลด ส่ง แชร์ หรือป้อนเข้าผ่านบริการของเราหรือผ่านเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของเรา รวมถึงข้อเสนอแนะที่คุณให้กับเราและเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างคุณกับเราหรือที่ส่งผ่านเครือข่ายและบริการของเรา

ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์

ข้อมูลเครือข่ายและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ตัวระบุอุปกรณ์และเบราว์เซอร์, ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์, ตัวระบุโฆษณา, ตัวระบุคุกกี้/ตัวติดตามและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บ

ประวัติการใช้งาน การค้นหา และการท่องเว็บ ประวัติเส้นทางของผู้ใช้ (รวมถึงการคลิก การไปยังส่วนต่างๆ การกระทำของผู้ใช้ การโต้ตอบ และการเล่นซ้ำเซสชัน) การวิเคราะห์และเมตริกการใช้งานและการวินิจฉัย ซึ่งรวมถึงบนบริการของเราและบนเครือข่ายภายในและอุปกรณ์ของบริษัท โดยพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ภูมิภาค ประเทศ รัฐ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบคร่าวและแบบแม่นยำ

ข้อมูลประชากร

อายุ วันเกิด สถานภาพการสมรส เพศ ลักษณะทางกายภาพ สถานภาพทางทหาร ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ การเป็นสมาชิกสหภาพ

รูปภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกวิดีโอ

รูปภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกวิดีโอ รวมถึงฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดและกล้องรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่ใช้ในสถานที่และกิจกรรมของเรา

สิ่งที่อนุมานได้จากข้อมูลส่วนบุคคล

โปรไฟล์ที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคคล

ข้อมูลอาชีพ การศึกษา และองค์กร

องค์กรในเครือ (เช่น นายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานออกใบอนุญาต) และสถานะ ตำแหน่งและยศ ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานและผู้ติดต่อ ประวัติอาชีพและการศึกษา ใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขประจำตัวพนักงาน ประวัติพนักงาน (รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน) ข้อมูลการสมัครงาน

การตรวจสอบประวัติ

ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติ ได้แก่ ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลด้านสุขภาพ สวัสดิการ และประกันภัย

การลงทะเบียนและการเข้าร่วมโปรแกรมประกันภัยหรือสิทธิประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับประโยชน์ สมาชิกในครอบครัว ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เวชระเบียน ข้อมูลความทุพพลภาพ

ข้อมูลประจำตัว

บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ข้อมูลระบุตัวตนของทางราชการ (เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประกันภัยแห่งชาติ และหมายเลขหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่)

ข้อมูลทางการเงิน

สถานะทางการเงิน การคืนภาษี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การยื่นแบบทางการเงิน สถานะทางสินเชื่อ บัญชีเงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางกฎหมาย

สถานะทางกฎหมาย สถานะการย้ายถิ่นฐาน คดีและกระบวนการทางกฎหมายในศาล เอกสารของรัฐบาล เอกสารทรัพย์สินส่วนบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย์ สิทธิครอบครองทรัพย์และการตัดสินคดี เอกสารการเสียชีวิต การยื่นแบบสาธารณะ ประวัติการขับขี่ ใบอนุญาตและการจดทะเบียน และข้อมูลอาชญากรรม (เช่น ประวัติการจับกุม ข้อกล่าวหา การต้องโทษ และการจำคุก)

(สำหรับผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นภายใต้ CCPA/CPRA เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน California Statement ของเรา)

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็กๆ 
บริการออนไลน์ของเรามีโซลูชันด้านข้อมูลสำหรับมืออาชีพ และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็กอายุต่ำกว่าสิบหกปี (16) หากเราทราบอยู่ก่อนแล้ว

คุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

 • การปฏิสัมพันธ์โดยตรง: คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการ กรอกแบบฟอร์ม สื่อสารกับเรา สมัครงาน และทำงานให้เรา

 • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณหรือผู้อื่นอัปโหลด แชร์ ส่ง หรือป้อนเข้าข้อมูลนั้นผ่านบริการหรือเครือข่ายของเรา หรือเมื่อคุณหรือพวกเขาสื่อสารกับเรา

 • โดยอัตโนมัติ: เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น เมื่อใช้บริการของเรา เยี่ยมชมสำนักงานหรือกิจกรรมของเรา เปิดอีเมลหรือดูโฆษณาจากเรา หรือสื่อสารกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้บางส่วนโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน และเราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBA ของเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริษัทอื่นหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้แบบสาธารณะ: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทอื่น เช่น บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงนายหน้าข้อมูลและพันธมิตรโฆษณา) องค์กรของคุณ หน่วยงานของรัฐที่เผยแพร่เอกสารสาธารณะ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดให้ใช้งานได้ทั่วไป (รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์)

คุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเหตุผลทางกฎหมายต่างๆ (เรียกอีกอย่างว่าฐานทางกฎหมาย) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีของคุณและการให้บริการของเรา และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราในฐานะนายจ้าง

 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเราและดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงและ/หรือปรับแต่งบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และข้อเสนอใหม่อื่นๆ 

 • เฝ้าตรวจสอบการใช้บริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบการใช้บริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

 • ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจจับการฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นกับบริการของเรา เครือข่ายและอุปกรณ์ของบริษัท สำนักงาน กิจกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดการการดำเนินงานภายในของเรา (เช่น การจัดการบัญชี การปรับใช้สินทรัพย์ของบริษัท การเรียกเก็บเงิน การแก้ไขปัญหา การซ่อมแซม)

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ให้บริการแก่บริษัทอื่น โดยบริการและเนื้อหาของเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในบางท้องถิ่น การดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคล

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ 

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ส่งโฆษณาและการตลาดที่เหมาะกับคุณและตามความสนใจให้กับคุณ 

 • ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญการตลาด การแบ่งส่วนตลาด และสื่อใหม่ๆ

 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือทำแบบสำรวจ

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • จัดการความสัมพันธ์ของผู้สมัครงานและพนักงาน (เช่น สำหรับขั้นตอนการสมัครงาน การตรวจสอบประวัติ กระบวนการเตรียมความพร้อม การจัดการพนักงาน)

 • จัดหา จัดการ และ/หรือปรับปรุงผลประโยชน์ที่มีให้พนักงาน

 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานของเรา

 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสรรหาและศิษย์เก่า ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การปฏิบัติตามสัญญาของเรา

 • ตามที่ระบุไว้ในความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ใช้สิทธิ์ของเราและ/หรือปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราหรือของผู้อื่น 

 • ทำการขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการดำเนินการอื่นๆ ของธุรกิจของเรา

 • ส่งเสริมผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของเราตามที่กฎหมายอนุญาต

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง

 • องค์กรของคุณและผู้ติดต่อ

 • บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Thomson Reuters

 • บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น เนื้อหาของเราและพันธมิตรอื่นๆ ผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ตัวแทนโฆษณาและการตลาด ตัวแทนสินเชื่อ และบริษัทอื่นเราว่าจ้างให้ทำงาน

 • บริษัทอื่นที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้กับคุณ

 • ลูกค้าและผู้ใช้ของบริษัทอื่นที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในบริการและเนื้อหา เช่น เมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและส่วนตัวต่างๆ เพื่อสร้างรายชื่อ รายงาน โปรไฟล์ และสมุดรายนาม (เช่น สมุดรายนามทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย) ซึ่งเนื้อหานี้อาจเปิดให้ผู้ใช้บริการเหล่านั้นทุกคนสามารถใช้งานได้ ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในบางท้องถิ่น การดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคล 

 • กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดระเบียบองค์กรใหม่ การล้มละลาย การชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการอื่นๆ กับสินทรัพย์

 • กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า หรืออื่นๆ ของเรา (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การป้องกันการฉ้อโกง และการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ)

 • กับหน่วยงานอื่นๆ เมื่อจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

คุณเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ที่ไหน

ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นว่าเราเป็นองค์กรระดับโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศมาตุภูมิของคุณและอาจจัดเก็บและเข้าถึงได้จากหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ถือว่าคุณอนุญาตให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศมาตุภูมิของคุณ และคุณรับทราบถึงความเสี่ยงที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจให้ความคุ้มครองน้อยกว่ากฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลของประเทศมาตุภูมิของคุณ และเราอาจไม่สามารถป้องกันหน่วยงานของรัฐในบางประเทศจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณใช้วิธีใดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามใช้มาตรการทางเทคนิคที่เป็นระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณด้วย: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครและรัดกุมสำหรับแต่ละบัญชีของคุณ และรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหล่านั้นไว้เป็นความลับ เราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ในบริการของเรา และคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

คุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกำหนดเวลาการเก็บรักษาเอกสารขององค์กร ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามบริการ หน้าที่ทางธุรกิจ ประเทศ ชั้นของเอกสาร และประเภทของเอกสาร เราคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาตามเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นเพื่อ: (ก) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ (ข) ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานวิชาชีพ หรือสมาคมกำหนดหรือแนะนำ (ค) ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย และภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญา) และ (ง) ให้เป็นไปตามคำขอของคุณ

ฉันมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของฉันบ้าง

กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นของคุณอาจให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณเนื่องจากคุณใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราทราบอยู่ก่อนแล้ว สิทธิ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับกับคุณ แต่อาจรวมถึงอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการยืนยันให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากคุณให้สิทธิ์ดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ทำให้สมบูรณ์ คัดค้าน หรือจำกัดการประมวลผล และลบข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนของคุณที่อยู่ในครอบครองของเรา รวมถึงสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบสำเนาที่เคลื่อนย้ายได้ หากต้องการยื่นคำร้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางพอร์ทัลสิทธิเรื่องข้อมูลของเราได้

 • หากต้องการเลือกไม่รับอีเมลการตลาดจากเรา คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราหรือคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับที่คุณได้รับจากเราได้

 • ผู้อาศัยในเนวาดาและเวอร์จิเนีย และที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 คือผู้อาศัยในโคโลราโดและคอนเนตทิคัต และที่จะเริ่มในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คือผู้อาศัยในยูทาห์ จะมีสิทธิ์เลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนสำหรับการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย (รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์) และ/หรือเลือกไม่ให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยคลิกที่ลิงก์ "ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน" นี้ หรือโทรติดต่อเราได้ที่ 1-866-633-7656 

ผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ใน California Statement  และสามารถยื่นคำร้องสำหรับผลิตภัณฑ์เอกสารสาธารณะของเราได้ตามที่อธิบายไว้ใน Public Records Privacy Statement

ข้อสำคัญ: สิทธิ์เหล่านี้ไม่มีการรับประกันโดยสมบูรณ์ และมีข้อยกเว้นหลายประการที่เราอาจไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจำเป็นต้องเคารพสิทธิ์เหล่านี้ในขอบเขตที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้นเท่านั้น และจะให้สิทธิ์ที่ร้องขอและใช้กับคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โปรดศึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณเพื่อพิจารณาว่าสิทธิ์ใดที่คุณสามารถใช้ได้ และการเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้จะถูกจำกัดเมื่อใด คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินที่ตรงกันข้ามกับคำขอของคุณโดยส่งอีเมลหรือเขียนจดหมายถึงเรา และคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ หากคุณไม่พอใจกับการตอบคำขอของคุณหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณติดต่อเราก่อน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อกังวลของคุณได้โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราโดยการอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" และโพสต์คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อัปเดตในหน้านี้ เราอาจส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นระยะถึงประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเรา แต่คุณควรตรวจสอบบริการของเราเป็นประจำเพื่อดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

หากมีข้อแตกต่างระหว่างคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เราอาจมีภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อธิบายและควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณใช้หรือการปฏิสัมพันธ์เฉพาะระหว่างคุณกับเรา (เช่น เมื่อคุณสมัครงานหรือทำงานให้เรา) เมื่อเราทำเช่นนั้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แตกต่างกันหรือเพิ่มเติมเหล่านั้นจะใช้บังคับกับบริการเฉพาะนั้นหรือการปฏิสัมพันธ์เฉพาะเหล่านั้น โปรดอ่านภาคผนวกคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเหล่านี้:

 • สำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยงของเรา (เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "ผลิตภัณฑ์เอกสารสาธารณะ") ซึ่งรวมถึงเอกสารสาธารณะ Westlaw และ CLEAR) โปรดอ่านภาคผนวก Public Records Privacy Statement ของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอัตโนมัติอื่นๆ ของเรา ตลอดจนการโฆษณาตามความสนใจ โปรดอ่านคำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBA ของเรา

Supplemental Privacy Statement for California consumers under CCPA/CPRA 

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.


B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

G. Geolocation data

Physical location or movements.

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless Thomson Reuters is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our Data Subject Rights Portal, by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “Do Not Sell or Share My Personal Information and Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


คำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBA

คำชี้แจงเรื่องคุกกี้และ IBAฉบับนี้เป็นภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราและอธิบายอย่างเจาะจงถึงวิธีการที่เราและบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรธุรกิจของเราปรับใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (ซึ่งเราเรียกว่า "เทคโนโลยีการติดตาม") รวมถึงสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ (IBA) รวมถึงตัวเลือกที่คุณต้องควบคุม

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ คืออะไร

"คุกกี้" คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อความ ซึ่งจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุกกี้ที่เราใช้อาจรวมถึง "แฟลชคุกกี้" (หรือ "วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง") และ "คุกกี้ HTML5" ที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ (นอกเบราว์เซอร์ของคุณ) และโดยเฉพาะ Adobe® Flash หรือ HTML5 รองรับ เราและบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เช่น "เว็บบีคอน" (อาจรู้จักกันในชื่อ "แท็ก" และ "พิกเซล ") ซึ่งเป็นรูปภาพขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในบริการ เนื้อหา หรืออีเมล ตลอดจน "สคริปต์แบบฝัง " ซึ่งเป็นบางส่วนของโค้ดที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณชั่วคราว เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เหล่านี้มักจะใช้ร่วมกับคุกกี้ แต่อาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณในลักษณะที่แตกต่างจากคุกกี้ ดังนั้นการปิดใช้งานคุกกี้อาจไม่ได้ปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้ด้วย

เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจดำเนินการและตั้งค่าโดยเรา (โดยเรียกว่า "ตัวติดตามบุคคลที่หนึ่ง") หรือบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น เครือข่ายโซเชียลมีเดีย เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการเนื้อหา (เรียกว่า "ตัวติดตามบุคคลที่สาม") และสามารถตั้งค่าสำหรับการเข้าชมครั้งเดียว (ผ่าน "ตัวติดตามเซสชัน") ซึ่งตัวติดตามจะถูกลบหลังการเข้าชม หรือยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (ผ่าน "ตัวติดตามถาวร")

เหตุใดเราจึงใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันหลายประการ: เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อจดจำคุณและการกำหนดค่าของคุณ และทำความเข้าใจว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร เพื่อให้เราทำหน้าที่ที่จำเป็นได้ (เช่น เพื่อให้บริการของเราหรือส่งมอบเนื้อหาและอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและยังคงอยู่ในระบบ) ปรับแต่งบริการและเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณ และช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของเราจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์การใช้บริการของเราและการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา (รวมถึงอีเมล) และเพื่อส่งมอบและวัดผลโฆษณา (รวมถึง IBA)

คุณควบคุมการใช้เทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

คุณอาจต้องการจำกัดการใช้คุกกี้หรือป้องกันไม่ให้มีการตั้งค่าโดยสิ้นเชิง เบราว์เซอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้และตัวติดตามอื่นๆ ได้ และโดยปกติแล้วคุณจะพบการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในเมนูตัวเลือกหรือการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ แฟลชคุกกี้สามารถลบได้จากภายใน Adobe Flash แทนที่จะลบผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ และโปรดดูหน้าวิธีใช้ Adobe นี้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการแฟลชคุกกี้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยติดตั้งส่วนเสริมเบราว์เซอร์เลือกไม่ใช้ของ Google

นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็น "แบนเนอร์คุกกี้" ในบริการบางอย่างของเรา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ของเราได้ โดยคลิกที่แบนเนอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในบริการนั้นๆ และสิ่งที่คุณสามารถปิดการใช้งานได้ แต่โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่จัดหมวดหมู่เป็นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งได้ 

โปรดทราบว่าคุณลักษณะบางประการของบริการของเราอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากคุณปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งหมด

คุณปฏิบัติตามสัญญาณ Do Not Track หรือไม่

โดยทั่วไป เราจะยังไม่ตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสัญญาณ "Do Not Track" ของเว็บเบราว์เซอร์ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ผสานรวมภายในบริการของเราจะปฏิบัติตามสัญญาณ "Do Not Track"

การโฆษณาตามความสนใจคืออะไร

"การโฆษณาตามความสนใจ" (IBA) หรืออาจเรียกว่า "การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย", "การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์" และ "โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล" โดยทั่วไปจะหมายถึงการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลหรือการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับคุณ โดยปรับให้เหมาะกับความสนใจและข้อมูลประชากรเฉพาะของคุณ IBA ยังอาจรวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเหล่านั้น (เช่น การวัดผลและระบุคุณสมบัติของโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด และการวิจัยตลาด) 

เราอาจส่ง IBA ให้คุณโดยอิงจากการใช้เทคโนโลยีการติดตามและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เรามาเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เนื้อหาของเรา และโฆษณาของเรา เราว่าจ้างบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพื่อให้บริการ IBA แก่คุณ และเราอาจแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและเทคโนโลยีการติดตามของเรากับบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านั้นเพื่อดำเนินการดังกล่าว บริษัทอื่นเหล่านี้จะปรับใช้เทคโนโลยีการติดตามของตนเองในบริการและเนื้อหาของเราเมื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพวกเขาจะได้รับที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ จากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้โดยอัตโนมัติ บริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจบางรายของเรา (และพันธมิตรทางธุรกิจของพวกเขา) อาจใช้หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณแก่เรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่พวกเขารวบรวมโดยอิสระจากแหล่งข้อมูลออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้กำหนดเป้าหมายได้ดีขึ้นและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่คุณมากขึ้น บริษัทอื่นเหล่านี้บางรายอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นเหล่านี้ และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่น

คุณจะเลือกไม่รับ IBA ได้อย่างไร

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับ IBA จากบริษัทที่เข้าร่วมซึ่งเข้าร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:

อุปกรณ์มือถือบางรุ่นอาจมีตัวระบุโฆษณาที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถให้บริการ IBA กับอุปกรณ์มือถือเฉพาะโดยใช้ตัวระบุนั้นได้ คุณอาจสามารถจำกัดการโฆษณา การแชร์ตัวระบุโฆษณานั้น หรือรีเซ็ตตัวระบุโฆษณา ตลอดจนเลือกที่จะปิดการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ รวมถึงการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำบนอุปกรณ์มือถือของคุณหรือสำหรับบางแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เฉพาะของคุณ ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ทราบถึงตัวเลือกที่คุณมี หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้กิจกรรมการท่องเว็บของคุณสำหรับ IBA คุณสามารถไปที่ไซต์ต่อไปนี้ได้: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com และ youronlinechoices.eu

ถัดไป บริการบางอย่างของเราอาจแสดงลิงก์ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน หรือห้ามแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน (หรือลิงก์ที่มีชื่อคล้ายกัน) ซึ่งการคลิกลิงก์เหล่านั้นจะทำให้คุณสามารถเลือกไม่ให้ "แชร์" หรือ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นกำหนดได้ การทำเช่นนั้นอาจจำกัดลักษณะที่เราและบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเรื่องเกี่ยวกับ IBA

โปรดทราบว่าบางตัวเลือกที่อธิบายข้างต้นเป็นตัวเลือกเฉพาะเบราว์เซอร์หรือเฉพาะอุปกรณ์ ดังนั้นคุณอาจต้องเลือกไม่รับอีกครั้งหากคุณใช้อุปกรณ์อื่นหรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับ IBA คุณก็ยังอาจได้รับโฆษณาและสื่อทางการตลาด แต่อาจไม่ได้ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้และ IBAฉบับนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566


คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล

1. บทนำ

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจระดับโลก เรามีความภูมิใจในการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูลภายในบริการของเรา คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลฉบับนี้เป็นภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลข้างต้น ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีที่เราเผยแพร่และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ข้อมูลนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเรา

2. เหตุใด Thomson Reuters จึงเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูล

Thomson Reuters เผยแพร่เนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น บทบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คดีความในศาล ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ บทความ แบบฟอร์ม เอกสารสาธารณะ ตำรา พจนานุกรม และข้อมูลประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเราเชื่อว่ามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณค่าทางนิติศาสตร์สำหรับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปของเรา

3. Thomson Reuters ได้รับเนื้อหาที่ให้ข้อมูลมาอย่างไร

Thomson Reuters ได้รับเนื้อหาที่เป็นข้อมูลจากหลายวิธี บางครั้งเราซื้อหรือได้รับสิทธิ์ในเนื้อหาจากผู้อื่น บางครั้งเราได้รับเนื้อหาตามสัญญาที่กำหนดให้เราต้องคัดสรรและเผยแพร่เนื้อหา บางครั้งเราเป็นผู้ว่าจ้างให้ผลิตเนื้อหาเอง และบางครั้งอาจมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะจำนวนมาก เช่น เอกสารสาธารณะ แหล่งข่าว และข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ Thomson Reuters อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูล โดยเป็นการเผยแพร่จากข้อความต้นฉบับของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล

4. Thomson Reuters คัดสรรเนื้อหาที่ให้ข้อมูลอย่างไร

นอกเหนือจากการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ข้อมูลแล้ว Thomson Reuters ยังคัดสรรเนื้อหาอีกด้วย กล่าวคือ Thomson Reuters จัดเตรียมและจัดทำบทสรุป คำอธิบายชุดข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น คดีที่ได้รับรายงานในผลิตภัณฑ์ด้านกฎหมายของเราอาจมี Headnote, การอ้างอิงที่สำคัญ และคำอธิบายชุดข้อมูลอื่นๆ รวมถึงต้นฉบับของคดีในศาลที่เป็นฉบับเต็ม ในหลายกรณี Thomson Reuters เตรียมการคัดสรรเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการคัดสรรข้อมูลนั้นมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับที่มาจากแหล่งที่มาของเนื้อหานั้น

5. Thomson Reuters แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้ว Thomson Reuters จะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับ ยกเว้นข้อผิดพลาดทางธุรการ/การพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสไตล์ของกองบรรณาธิการ และเว้นแต่จะมีคำสั่งจากแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลต้นฉบับ

6. ฉันควรทำอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉันที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือเพียงแค่ต้องการลบเนื้อหาที่ให้ข้อมูลออก

ในหลายกรณี เราไม่ใช่แหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล และ Thomson Reuters ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือลบสาระสำคัญของเนื้อหาต้นฉบับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เว้นแต่เราจะได้รับคำขอที่ตรวจสอบแล้วจากแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล เช่น คำสั่งศาลจากศาลที่ออกหมายบังคับคดีตั้งแต่แรก

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในเนื้อหาที่ให้ข้อมูลนั้น โปรดติดต่อแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและขอความร่วมมือจากพวกเขาโดยตรงเพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขข้อกังวลของคุณ 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเนื้อหาที่ให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566