Thomson Reuters Gizlilik Bildirimi

Diğer dillerde de mevcuttur: 

Yürürlük Tarihi: Haziran 2012
Son Güncelleme: 1 Ocak 2023

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu Gizlilik Bildirimi, Thomson Reuters şirketler grubu olarak bizim bu Gizlilik Bildirimine bağlantı veren web sitesi, uygulama (bir mobil uygulama dahil), ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığımızı ve çalışanlarımızla istihdam ilişkisinin yönetimini (bunlara "Hizmetlerimiz" diyoruz) açıklamaktadır. Genel olarak aşağıdaki grupları kapsar: 

 • Müşteriler ve kullanıcılar (potansiyel müşteriler ve kullanıcılar dahil); 

 • Çalışanlar; 

 • Üçüncü taraf iş ortakları ve

 • Bizimle etkileşimde bulunan veya kişisel bilgilerini tuttuğumuz diğer kişiler. 

Bu Gizlilik Bildirimi, kendi gizlilik bildirimine bağlantı veren veya üçüncü taraflarca sunulan web sitelerini, uygulamaları, ürünleri veya hizmetleri kapsamamaktadır ki bu üçüncü taraf bağlantıları tıklatıldığında veya bu bağlantılar etkinleştirildiğinde üçüncü taraflar sizinle ilgili verileri toplayabilir, kullanabilir veya paylaşabilir. Söz konusu gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Thomson Reuters hakkında bilgi verir misiniz ve sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

Thomson Reuters Corporation, Kanadalı bir şirkettir ve Thomson Reuters şirketler grubu, dünya genelinde ofisleri bulunan çok sayıda tüzel kişiden oluşur. Tüm konumlarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Thomson Reuters, kişisel bilgilerinizin denetleyicisi olarak hareket ederek kişisel bilgilerin nasıl ve neden kullanılabileceğini belirler ve aynı zamanda belirli Hizmeti (burada tanımlandığı şekliyle) sağlayan Thomson Reuters şirketi, kişisel bilgilerinizin birincil denetleyicisidir. Ancak bu Gizlilik Bildirimi, başka bir denetleyicinin (müşterilerimiz gibi) bir işleyicisi veya hizmet sağlayıcısı olduğumuz durumlarda geçerli değildir. 

Tüm yorum, şikayet veya sorularınızı privacy.issues@thomsonreuters.com e-posta adresine veya posta yoluyla şu adresteki Uyumdan Sorumlu Baş İcra Görevlimize ve Veri Koruma Görevlimize gönderilebilirsiniz: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, İsviçre.

Hangi kişisel bilgileri toplayıp işliyorsunuz?

Genellikle kişisel bilgileri aşağıdaki kategorilerde toplar, kullanır, ifşa eder ve işleriz:

Kategori

Örnekler

Ad ve İletişim Bilgileri

Ad, adres, telefon numarası, sosyal medya kullanıcı kimliği, e-posta adresi

Hesap Bilgileri

Hesap Kimliği, Kullanıcı Kimliği, hesap profili, ayarlar ve tercihler, satın alma geçmişi, abonelikler ve kayıtlar

Güvenlik Bilgileri

Kullanıcı kimlik bilgileri (kullanıcı adı ve parola) ve benzeri güvenlik bilgileri, güvenlik ve denetim günlüklerindeki bireysel ağ etkinliği

Fatura ve Ödeme Bilgileri

Ödeme ve ödeme kartı bilgileri veya banka hesabı bilgileri, fatura iletişim bilgileri, sevkiyat adresi ve fatura adresi bilgileri

Kullanıcı Katkıları ve Kullanıcı İçeriği

Bize sağladığınız geri bildirim ve sizinle bizim aramızdaki veya ağımız ve Hizmetlerimiz aracılığıyla gönderilen geri bildirimler de dahil olmak üzere Hizmetlerimiz veya ağlarımız ve altyapımız üzerinden karşıya yüklenen, gönderilen, paylaşılan veya girilen içerik ve mesajlardaki kişisel bilgiler

Cihaz ve Tarayıcı Bilgileri

Ağ ve internet servis sağlayıcısı (İSS) bilgileri, İnternet Protokolü (IP) adresleri, cihaz ve tarayıcı tanımlayıcıları, cihaz ve tarayıcı bilgileri, reklam tanımlayıcıları, çerez/izleyici tanımlayıcıları ve ilgili bilgiler

Kullanım ve Tarama Bilgileri

Hizmetlerimiz, dahili ağlarımız ve kurumsal cihazlarımızdakiler de dahil olmak üzere çalışanlar, yükleniciler ve site ziyaretçilerine ait kullanım, arama ve göz atma geçmişi, kullanıcı etkinliği geçmişi (tıklamalar, gezinme, kullanıcı eylemleri, etkileşimler ve oturum tekrarları dahil), kullanım - tanılama analizleri ve ölçümleri.

Konum Verileri

Bölge, ülke, eyalet ve kaba ve kesin coğrafi konum verileri

Demografik Bilgiler

Yaş, doğum tarihi, evlilik durumu, cinsiyet, fiziksel özellikler, askerlik durumu, siyasi, dini veya felsefi inançlar, cinsel yönelim, ırk veya etnik köken, sendika üyeliği

Resimler, ses, video kayıtları

Konum ve etkinliklerimizde kullanılan CCTV ve diğer güvenlik kameralarından alınan görüntüler de dahil olmak üzere resimler, ses kayıtları, video kayıtları

Kişisel Bilgilerden Çıkarımlar

Bir kişinin tercihlerini, özelliklerini, psikolojik eğilimlerini, yatkınlıklarını, davranışlarını, tutumlarını, zekasını, becerilerini ve yeteneklerini yansıtan profiller.

Kariyer, Eğitim ve Organizasyon Bilgileri

Bağlı kuruluşlar (işveren, endüstri dernekleri veya lisans kuruluşları gibi) ve durum, pozisyon ve unvan, iş arkadaşları ve ilgili kişiler hakkında bilgiler, kariyer ve eğitim geçmişi, mesleki sertifikalar ve lisanslar, çalışan kimlik numarası, çalışan kaydı (performans ve ücret bilgileri dahil), iş başvurusu bilgileri

Geçmiş Kontrolleri

Sabıka geçmişi de dahil olmak üzere geçmiş kontrollerinden elde edilen bilgiler

Sağlık, Sosyal Yardımlar ve Sigorta Bilgileri

Sigorta veya sosyal yardım programlarına kayıt ve katılım, hak sahiplerinin, aile üyelerinin, acil durum irtibat kişilerinin veya bakmakla yükümlü olunanların kişisel bilgileri, tıbbi kayıtları, engellilik bilgileri

Kimlik Bilgileri

Resmi kimlik, resmi tanımlayıcılar (vergi tanımlayıcıları, sosyal güvenlik veya ulusal sigorta numaraları ve pasaport veya sürücü belgesi numaraları gibi)

Mali Bilgiler

Mali durum, vergi iadeleri ve ilgili bilgiler, mali dosyalar, kredi durumu, maaş bordrosu ve ilgili bilgiler

Hukuki Bilgiler

Hukuki durum, göçmenlik durumu, hukuki mahkeme davaları ve işlemleri, resmi kayıtlar, kişisel mülk veya gayrimenkul kayıtları, hacizler ve mahkeme kararları, ölüm kayıtları, kamuya açık dosyalar, sürücü kayıtları, ruhsatlar ve tesciller, sabıka bilgileri (tutuklamalar, suçlamalar, mahkumiyetler ve hapis kayıtları gibi)

(Kaliforniya'da ikamet edenler için, CCPA/CPRA kapsamındaki gerekli ifşalarımız California Statement öğemizde açıklandığı gibidir.)

Çocukların çevrimiçi gizliliğine ilişkin bir hatırlatma. 
Çevrimiçi Hizmetlerimiz, profesyonellere yönelik bilgi çözümleri sağlar ve on altı (16) yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak herhangi bir kişisel bilgi toplamıyoruz.

Kişisel bilgileri nasıl topluyorsunuz?

 • Doğrudan Etkileşimler: Hizmetlere kaydolmak, formları doldurmak, bizimle iletişim kurmak, iş başvurusunda bulunmak ve bizimle çalışmak için bizimle etkileşime geçtiğinizde kişisel bilgilerinizi verirsiniz.

 • Kullanıcı Katkıları: Siz veya başkaları, Hizmetlerimizi veya ağlarımızı kullanarak kişisel bilgileri yüklediğinde, paylaştığında, gönderdiğinde veya girdiğinde ya da siz veya onlar bizimle iletişime geçtiğinde bu bilgileri topluyoruz.

 • Otomatik Olarak: Hizmetlerimizi kullanmak, ofislerimizi veya etkinliklerimizi ziyaret etmek, e-postaları açmak veya reklamlarımızı görüntülemek ya da bizimle iletişime geçmek için bizimle etkileşim kurduğunuzda sizinle ilgili kişisel bilgileri otomatik olarak topluyoruz. Çerez ve diğer benzer teknolojileri kullanmak yoluyla nu kişisel bilgilerden bazılarını toplayabiliriz. Daha fazla bilgi için Çerez ve IBA Bildirimimizi gözden geçirebilirsiniz.

 • Üçüncü Taraf veya Herkese Açık Kaynaklar: Üçüncü taraf iş ortaklarımız (veri aracıları ve reklam ortakları dahil), kuruluşlarınız, kamu arşivlerini ve herkese açık veya genel olarak erişilebilir kaynakları (çevrimiçi web siteleri dahil) yayınlayan devlet kurumları gibi üçüncü taraflardan kişisel bilgilerinizi edinebiliriz.

Kişisel bilgileri nasıl kullanıyorsunuz?

Bu bölümde kişisel bilgileri kullanma amaçlarımızın ve bu kişisel bilgileri işlemeye dair farklı hukuki nedenlerin (hukuki dayanak olarak da adlandırılır) ayrıntıları bulunmaktadır. 

Amaç

Hukuki Dayanak

 • Hesabınızı kaydettirmek ve Hizmetlerimizi sağlamak da dahil olmak üzere sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi tamamlamak ve bir işveren olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek

 • Hizmetlerimiz hakkında sizinle iletişime geçmek ve ilgili işlemleri işlemek

 • Muvafakatınızı gerektiren tüm amaçları gerçekleştirmek veya talimatlarınızı izlemek

 • Sözleşme yükümlülüğümüz

 • İzin veya talimatlarınızda belirtildiği gibi 

 • Hizmetlerimizi, kurumsal ağ ve cihazlarımızı, ofislerimizi, etkinliklerimizi ve ilgili altyapılarımızı işletmek, iyileştirmek ve/veya kişiselleştirmek

 • Yeni ürün, hizmet, içeriklerin yanı sıra diğer teklifleri geliştirmek 

 • Hizmetlerimizin, kurumsal ağ ve cihazlarımızın, ofislerimizin, etkinliklerimizin ve ilgili altyapılarımızın kullanımını izlemek

 • Müşteri etkileşimleri de dahil hizmetlerimizin, kurumsal ağ ve cihazlarımızın, ofislerimizin, etkinliklerimizin ve ilgili altyapılarımızın kullanımını denetlemek

 • Hizmetlerimizin, kurumsal ağ ve cihazlarımızın, ofislerimizin, etkinliklerimizin ve ilgili altyapılarımızın güvenliğini sağlamak

 • Hizmetlerimiz, kurumsal ağ ve cihazlarımız, ofislerimiz, etkinliklerimiz ve ilgili altyapılarımız için olanlar da dahil sahtekarlık ve suistimalleri saptamak

 • Dahili işlemlerimizi (hesap yönetimi, kurumsal varlık kullanımı, faturalandırma, sorun giderme, onarım gibi) yönetmek

 • Sözleşme yükümlülüğümüz

 • İzin veya talimatlarınızda belirtildiği gibi 

 • Meşru menfaatler peşinde koşmak

 • Hizmet ve içeriklerimizin kişisel bilgilerinizi içerdiği durumlarda üçüncü taraflara Hizmetlerimizi sunmak. Bazı yerel gizlilik yasaları uyarınca buna kişisel bilgilerin "satışı" dahil olabilir.

 • Sözleşme yükümlülüğümüz

 • İzin veya talimatlarınızda belirtildiği gibi 

 • Meşru menfaatler peşinde koşmak

 • Size kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklam ve pazarlama mesajları göndermek 

 • Yeni pazarlama kampanyalarını, segmentleri ve materyalleri iyileştirip geliştirmek

 • Ödüllü çekiliş ve yarışmalara katılmanızı veya anketleri doldurmanızı sağlamak

 • İzin veya talimatlarınızda belirtildiği gibi

 • Meşru menfaatler peşinde koşmak

 • Başvuru sahibi ve çalışan ilişkisini yönetmek (başvuru süreci, geçmiş kontrolleri, işe alım süreci, çalışan yönetimi gibi)

 • Çalışanlara tahsis edilen avantajları sağlamak, yönetmek ve/veya iyileştirmek

 • Çalışan deneyimimizi geliştirmek

 • İşe alma ve mezuniyet amaçlarının yanı sıra insan kaynakları yönetimi konusunda sizinle iletişimde bulunmak

 • Sözleşme yükümlülüğümüz

 • İzin veya talimatlarınızda belirtildiği gibi

 • Meşru menfaatler peşinde koşmak

 • Haklarımızı kullanmak ve/veya bizim veya başkalarının haklarını veya mülkiyetini korumak 

 • Şirketimizin satışını, birleşmesini, satın alınmasını veya başka şekilde elden çıkarılmasını gerçekleştirmek

 • Yasaların izin verdiği ölçüde diğer ticari ve iktisadi çıkarlarımızı geliştirmek

 • Yasaların gerektirdiği veya izin verdiği diğer amaçlar

 • Meşru menfaatler peşinde koşmak 

 • Hukuki yükümlülüklerimize uymak

 • Sizin veya başka kişilerin hayati çıkarlarını korumak

Kişisel bilgileri kimlerle paylaşıyorsunuz?

 • Kuruluşlarınız ve iletişim kişileriniz.

 • Thomson Reuters şirketler grubu bünyesindeki bağlı kuruluşlar.

 • İçerik ve diğer ortaklarımız, satıcılar ve taşeronlar, analiz sağlayıcılar, reklam ve pazarlama ajansları, kredi kuruluşları ve etkileşime geçtiğimiz diğer üçüncü taraflar gibi faaliyetlerimizi destekleyen üçüncü taraf iş ortakları.

 • Ürün veya hizmetlerini size pazarlayacak olan üçüncü taraflar.

 • Üçüncü taraf müşteriler ve kullanıcılar; liste, rapor, profil ve dizinler (avukat ve hukuk profesyoneli dizinleri gibi) oluşturmak için çeşitli kamu ve özel kaynaklardan tarafımızca bilgi toplanırken Hizmet ve içeriklerin kişisel bilgilerinizi içerdiği ve bu içeriğin söz konusu Hizmetlerde yer alan tüm kullanıcılara sunulabileceği durumları kapsar. Bazı yerel gizlilik yasaları uyarınca buna kişisel bilgilerin "satışı" dahil olabilir. 

 • Bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, iflas, tasfiye, feshetme veya varlıkların başka şekilde elden çıkarılması ile bağlantılı olarak bir işletme veya varlığın satışına veya satın alınmasına dahil olan devlet kurumları ve üçüncü taraflar ile.

 • Herhangi bir yasaya, mahkeme kararına, hukuki talebe veya diğer hukuki süreçlere uymak; sözleşmelerimizi uygulamak; faaliyetlerimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini korumak (siber güvenlik, dolandırıcılığa karşı koruma ve kredi riskinin azaltılması amaçları dahil) için emniyet birimleri, devlet kurumları veya diğer üçüncü taraflar ile.

 • Muvafakatlarınızı yerine getirmek veya talimatlarınızı izlemek gerektiğinde diğerleriyle.

Kişisel bilgileri nerede depoluyorsunuz?

Yukarıda belirtildiği gibi, biz küresel bir kuruluş olduğumuzdan kişisel bilgileriniz, kendi ülkenizin dışına aktarılabilir ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede depolanıp söz konusu bilgilere bu ülkelerden erişilebilir. Bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, kişisel bilgilerinizi kendi ülkenizin dışına aktarmamız için bize yetki vermiş olmakla birlikte kişisel bilgilerinizi kendi ülkenizin gizlilik yasalarından daha az koruma sağlayabilecek ülkelere aktarma riskimizi kabul etmiş olursunuz ve dolayısıyla bazı ülkelerdeki devlet birimlerinin kişisel bilgilerinize erişmesini engelleyemeyebiliriz.

Kişisel bilgileri korumak için hangi adımları atıyorsunuz?

Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış teknik ve kurumsal önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte İnternet veya elektronik depolama üzerinden hiçbir aktarım yöntemi %100 güvenli olmadığından mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Bilgilerinizin güvenliği aynı zamanda size bağlıdır: hesaplarınızın her biri için benzersiz, güçlü kullanıcı adı ve parola kullanmakla birlikte bu kullanıcı adı ve parolaları gizli tutmaktan siz sorumlusunuz. Hizmetlerimizde yer alan herhangi bir gizlilik ayarının veya siber güvenlik önleminin aşılmasından sorumlu değiliz ve kişisel bilgilerin iletilmesinin riski size aittir.

Kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklıyorsunuz?

Kişisel bilgileri; Hizmet, iş departmanı, ülke, kayıt sınıfı ve kayıt türlerine göre değişen kurumsal kayıt tutma programımızın gerektirdiği şekilde saklarız. Saklama süresini, kişisel bilgilerin şu amaçlarla ihtiyaç duyulduğu süreye göre hesaplıyoruz: (a) bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlara ulaşmak, (b) düzenleyiciler, meslek kuruluşları veya dernekler tarafından gerekli görülen veya önerilen zaman çizelgelerine uymak, (c) geçerli yasalara, hukuki zaptlara ve diğer hukuki yükümlülüklere (sözleşmeden doğan yükümlülükler dahil) uymak ve (d) taleplerinize uymak.

Kişisel bilgilerim üzerinde sahip olduğum haklar nelerdir?

Yerel gizlilik yasalarınız, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak size haklar tanımış olabilir ve gizlilik haklarınızdan herhangi birini kullanmanız sebebiyle size kasıtlı olarak ayrımcılık yapmayız. Bu haklar, sizin için geçerli olan yerel kanunlara göre değişiklik gösterir ancak aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilir:

 • Kişisel bilgilerinizi işlememizi onaylama hakkı kapsamında kişisel bilgilerinizin taşınabilir bir kopyasını almak da dahil sizinle ilgili tuttuğumuz bazı kişisel bilgiler üzerinde erişim, düzeltme, tamamlama, itiraz etme, veya işlenmesini sınırlama ve silme hakları. Bir talepte bulunmak için Veri Sahibi Talep Portalımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Gönderdiğimiz pazarlama e-postalarını almaktan vazgeçmek için bize e-posta gönderebilir veya aldığınız her e-postanın altındaki abonelikten çıkma bağlantısını tıklatabilirsiniz.

 • Nevada ve Virginia'da ikamet edenler, 1 Temmuz 2023'ten başlayarak Colorado ve Connecticut'ta ikamet edenler, 31 Aralık 2023'ten başlayarak Utah'ta ikamet edenler de bu “Kişisel Bilgilerimi Satmayım” bağlantısını tıklatarak veya bizi 1-866-633-7656 numarasından arayarak kişisel bilgilerinin hedeflenmiş reklam faaliyetlerinde kullanılmasından vazgeçme hakkına sahip olabilir. 

Kaliforniya'da ikamet edenler California Statement öğemizde belirtilen haklara sahip olabilir. Kamu Arşivlerine ilişkin Ürünlerimizle ilgili talepler Public Records Privacy Statement öğemizde belirtildiği gibi gönderilebilir.

ÖNEMLİ: Bu haklar kesin olarak tanınmış değildir ve talebinizi yerine getirme yükümlülüğümüzün olamayacağı bazı istisnalar söz konusudur. Bu hakları, yalnızca bu verilerin denetleyicisi olarak hareket ettiğimiz; talep edilen hakların verildiği ve geçerli veri koruma yasaları kapsamında size uygulandığı ölçüde tanıyabiliriz. Sizin için mevcut olabilecek hakları ve bu haklara erişimin hangi süre zarfıyla sınırlı olduğunu belirlemek için lütfen yerel veri koruma yasalarını inceleyiniz. Taleplerinizle ilgili olumsuz bir karara e-posta göndererek veya bize yazarak itiraz edebilirsiniz. Taleplerinize verdiğimiz yanıtlardan veya kişisel bilgilerinizi yönetme şeklimizden memnun değilseniz yerel düzenleme kurulunuza şikayette bulunma hakkınız vardır. Ancak endişelerinizi doğrudan giderebilmemiz için ilk olarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildiriminin zaman içerisinde değişmesi beklenmektedir. Herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutmaktayız. Bu sayfada "Son Güncelleme" tarihini güncelleyerek ve güncellenmiş Gizlilik Bildirimini yayınlayarak Gizlilik Bildirimimizdeki değişiklikleri size bildireceğiz. Bildirilerimizin yanı sıra hüküm ve koşullarımız hakkında düzenli e-posta hatırlatmaları gönderebiliriz, ancak yürürlükte bulunan güncel Gizlilik Bildirimini ve üzerinde yapılan değişiklikleri görmek için Hizmetlerimize sıkça göz atmalısınız. 

Gizlilik Bildirimimizin İngilizce sürümüyle başka bir dile çevrilmiş sürümü arasında çelişki olması halinde İngilizce sürümü geçerlidir.

Ek Gizlilik Bildirimleri

Kullandığınız belirli Hizmete veya bizimle olan belirli etkileşimlerinize bağlı olarak (örneğin, bir iş başvurusunda bulunduğunuzda veya bizim için çalıştığınızda), kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı açıklayan ve yöneten farklı veya ek gizlilik bildirimleri sağlayabiliriz. Böyle yaptığımızda, bu farklı veya ek gizlilik bildirimleri, söz konusu belirli Hizmeti veya bu belirli etkileşimleri kapsar. Lütfen bu ek gizlilik bildirimlerini gözden geçirin:

 • Risk ve Dolandırıcılığı Önleme ürünlerimiz için (Westlaw Kamu Arşivleri ve CLEAR da dahil bunlara "Kamu Arşivleri Ürünleri" diyoruz) lütfen ek Public Records Privacy Statement öğemizi gözden geçiriniz.
 • Çerez ve diğer otomatik teknolojileri kullanımımızın yanı sıra ilgi alanına dayalı reklamlarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez ve IBA Bildirimimizi gözden geçiriniz.

Supplemental Privacy Statement for California consumers under CCPA/CPRA 

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.


B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

G. Geolocation data

Physical location or movements.

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless Thomson Reuters is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our Data Subject Rights Portal, by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “Do Not Sell or Share My Personal Information and Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


Çerez ve IBA Bildirimi

Bu Çerez ve IBA Bildirimi, Gizlilik Bildirimimize ektir ve özellikle bizim ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın çerezleri ve ilgi alanına dayalı reklamcılık (IBA) (buna “İzleme Teknolojileri” diyoruz) dahil diğer izleme teknolojilerini nasıl kullandığıyla birlikte bunları kontrol etmeye yönelik seçeneklerinizi açıklamaktadır.

Çerezler ve diğer izleme teknolojileri nelerdir?

"Çerezler" tarayıcınızda, bilgisayarınızda veya başka bir cihazda metin dosyaları olarak saklanan küçük veri parçalarıdır. Kullandığımız çerezler arasında bilgileri cihazınıza (tarayıcınızın haricinde) depolayan ve Adobe® Flash veya HTML5 destekli içeriklere yönelik olan "flash çerezleri" (veya "yerel paylaşılan nesneler") ve "HTML5 çerezleri" bulunabilir. Biz ve üçüncü taraf iş ortaklarımız tarafından Hizmetlerimize, içeriğimize veya e-postalarımıza yerleştirilmiş küçük resimler olan "web işaretçileri" (ayrıca "etiketler" ve "pikseller" olarak bilinir) ile birlikte geçici olarak cihazınıza indirilen kod parçalarının teşkil ettiği "gömülü komut dosyaları" gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılabilir. Bu diğer izleme teknolojileri genellikle çerezlerle birlikte kullanılır ancak cihazınıza çerezlerden farklı bir şekilde depolanabilir, dolayısıyla çerezlerin devre dışı bırakmak bu izleme teknolojilerini de devre dışı bırakmayabilir.

Bu İzleme Teknolojileri tarafımızdan ("birinci taraf izleyiciler" olarak bilinir) veya sosyal medya ağları, reklam ağları ve içerik sağlayıcılar ("üçüncü taraf izleyiciler" olarak bilinir) gibi üçüncü taraf iş ortaklarımız tarafından çalıştırılıp yerleştirilebilir; ve tek bir ziyaret için ("oturum izleyicisi" aracılığıyla) yerleştirilebilir, böylelikle bu ziyaretten sonra silinirler veya ("kalıcı izleyici" aracılığıyla tekrar eden ziyaretler için cihazınızda kalırlar.

Çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini neden kullanıyoruz?

İzleme Teknolojilerini pek çok farklı amaç için kullanırız: bu teknolojiler, temel işlevleri yerine getirebilmemiz (Hizmetlerimizi sağlamak veya içerik sağlamak ve kullanıcıların kaydolmasını ve oturumlarının açık kalmasını sağlamak); Hizmetlerimizi ve içeriğimizi kişiselleştirmemiz; kullanıcılarımız için kaliteli, tutarlı ve verimli bir deneyim sağlamamız; Hizmetlerimize ilişkin kullanımınızı ve içeriklerle etkileşimlerinizi (e-postalar dahil) analiz etmemiz ve reklamları (IBA dahil) iletip değerlendirebilmemiz gibi amaçlarla genellikle sizi ve tercihlerinizi hatırlamak ve de bizimle nasıl etkileşim kurduğunuzu anlamak için kullanılır.

İzleme Teknolojilerinin kullanımını nasıl kontrol edebilirim?

Çerezlerin kullanımını kısıtlamak veya bunların yerleştirilmesini tamamen önlemek isteyebilirsiniz. Modern tarayıcıların çoğunda çerez ve diğer izleyici ayarlarınızı değiştirmenize izin verilmektedir ve bu ayarları genellikle tarayıcınızın seçenekler veya tercihler menüsünde bulabilirsiniz. Flash çerezleri, tarayıcınız yerine yalnızca Adobe Flash içinden silinebilir, Flash çerezlerin nasıl silineceği hakkında bilgi için lütfen bu Adobe yardım sayfasını ziyaret ediniz. Ayrıca Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini yükleyerek Google Analytics'ten onayınızı geri çekebilirsiniz. 

Ayrıca, bazı Hizmetlerimizde çerez ve diğer İzleme Teknolojilerine dair kullanımımızı yönetebileceğiniz bir "çerez onayı penceresi" görebilirsiniz. Söz konusu Hizmette hangi çerezlerin kullanıldığı ve neleri devre dışı bırakabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için başlığı tıklatınız ancak kesinlikle gerekli olarak sınıflandırılan İzleme Teknolojilerini devre dışı bırakamayacağınızı lütfen unutmayınız. 

Tüm çerezleri veya diğer teknolojileri devre dışı bırakırsanız Hizmetlerimizin bazı özelliklerinin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Beni İzleme Sinyallerini dikkate alıyor musunuz?

Genel olarak, şu anda web tarayıcısının "beni izleme" sinyallerine yanıt vermiyor veya bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz; ancak bazı durumlarda, Hizmetlerimize entegre olan üçüncü taraf iş ortaklarımız "beni izleme" sinyallerini dikkate alacaktır.

İlgi Alanına Dayalı Reklamcılık Nedir?

"İlgi Alanına Dayalı Reklamlar" (IBA) çoğunlukla "hedeflenmiş reklamlar", "çevrimiçi davranışsal reklamlar" ve "kişiselleştirilmiş reklamlar" olarak da adlandırılır ve genel olarak bireysel ilgi alanlarınıza ve demografi bilgilerinize göre uyarlanan kişiselleştirilmiş veya hedeflenmiş reklamların size sunulması anlamına gelir. IBA dahilinde bu reklamlarla ilgili analizler ve raporlar da (reklam ölçümü ve ilişkilendirme, segmentasyon ve pazar araştırması gibi) bulunabilir. 

Hizmet, içerik ve reklamlarımızla etkileşime geçtiğinizde İzleme Teknolojilerinin kullanımına ve bize sağladığınız diğer bilgilere dayalı olarak size IBA gönderebiliriz. Size IBA hizmeti vermesi için çeşitli üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışırız ve bu amaç doğrultusunda sizin hakkınızdaki belirli bilgileri ve İzleme Teknolojilerimizin bilgilerini söz konusu üçüncü taraf iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraflardan bazıları, bunu amaçla Hizmetlerimizde ve içeriğimizde kendi İzleme Teknolojilerini kullanırlar ve bu İzleme Teknolojilerinden IP adresi, tarayıcı veya cihaz bilgilerinizi ve diğer bilgileri otomatik olarak alırlar. Bazı üçüncü taraf iş ortaklarımız (ve onların iş ortakları), sizi daha iyi hedeflemek ve size daha ilgili ve faydalı reklamlar sunmak için sizinle ilgili çevrimdışı ve çevrimiçi kaynaklardan bağımsız olarak topladıkları ek bilgileri kullanabilir veya bunları bize sunabilir. Bu üçüncü taraflardan bazıları, zaman içinde ve farklı web sitelerindeki çevrimiçi etkinliklerinizle ilgili kişisel bilgileri toplayabilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını kontrol etmediğimizi ve bu Gizlilik Bildirimi kapsamına girmediklerini lütfen unutmayınız.

İlgi alanına dayalı reklamlardan onayımı nasıl çekebilirim?

Yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdakilerden herhangi birine katılan katılımcı şirketlerden IBA onayınızı çekmeyi tercih edebilirsiniz:

 • Digital Advertising Alliance (DAA) bünyesindeki DAA aracını kullanarak onayınızı çekebilirsiniz; ve/veya 

 • Network Advertising Initiative (NAI) bünyesindeki bu NAI Opt Out Tool ile ve AB/AET ülkelerinde olanlar için bu araç ile IBA onayınızı çekebilirsiniz; ve/veya

 • Mobil cihazlarda AppChoices Uygulaması ile onayınızı çekebilirsiniz.

Bazı mobil cihazlarda, şirketlerin belirli bir mobil cihaza ilgi alanına dayalı reklamları sunma özelliği sağlayan bir reklam tanımlayıcısı bulunabilir. Cihazınıza bağlı olarak reklamları ve bu reklam tanımlayıcısının paylaşma özelliğini sınırlandırabilir veya reklam tanımlayıcısını sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınız üzerinde ya da belirli uygulamalar için konum izleme özelliğini (tam coğrafi konum izleme) kapatmayı tercih edebilirsiniz. Kullanabileceğiniz seçenekleri hakkında bilgi edinmek için cihaz üreticinizin sayfasını ziyaret ediniz. IBA için web tarama etkinliğinizin kullanımıyla ilgili tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki siteleri de ziyaret edebilirsiniz: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com ve youronlinechoices.eu

Bazı Hizmetlerimizde Kişisel Bilgilerimi Satmayın veya Kişisel Bilgilerimi Paylaşmayın bağlantıları görüntülenebilir ve bu bağlantılar tıklatıldığında belirli yerel gizlilik yasalarının gerektirdiği şekilde kişisel bilgilerinizin "paylaşılmasına" veya "satılmasına" dair onayınızı çekebilirsiniz. Bunu yapmanız halinde bizim ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın kişisel bilgilerinizi IBA ile bağlantılı olarak kullanabilme şeklimiz sınırlanabilir.

Yukarıda açıklanan seçeneklerden bazılarının tarayıcıya veya cihaza özel olduğunu lütfen unutmayınız, dolayısıyla farklı bir cihaz kullanırsanız veya tarayıcıları değiştirirseniz onayınızı tekrar çekmeniz gerekebilir. Ayrıca IBA onayınızı çekseniz bile reklamları ve pazarlama materyallerini almaya devam edebileceğinizi ancak bunların size özel olarak kişiselleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Bu Çerez ve IBA Bildirimi en son 1 Ocak 2023'te güncellenmiştir.


Bilgilendirme Amaçlı İçerik Gizlilik Bildirimi

1. Giriş

Küresel bir ticari bilgi hizmetleri şirketi olarak, Hizmetlerimizde bilgilendirici içerikleri gururla sunuyoruz. Bu Bilgilendirici İçerik Gizlilik Bildirimi yukarıdaki Gizlilik Bildirimine ektir ve Hizmetlerimizin bir parçası olarak bu bilgilendirici içeriği nasıl sunduğumuzu ve düzenlediğimizi açıklamaktadır.

2. Thomson Reuters neden bilgilendirici içerik yayınlıyor?

Thomson Reuters, müşterilerimiz veya genel kamuoyu için mesleki ve hukuki değere sahip olduğuna inandığımız tüzük, kanun, yönetmelik, kural, mahkeme vakaları, görüş, uzman analizi, makale, form, kamu arşivleri, anlaşma, sözlük gibi ve başka pek çok türde bilgi yayınlamaktadır.

3. Thomson Reuters bilgilendirici içerikleri nasıl elde ediyor?

Thomson Reuters, bilgi içeriğini çeşitli yollarla elde etmektedir: bazen içeriği veya lisanslarını başkalarından satın alırız, bazen içeriği derleme ve yayımlamakla yükümlü olduğumuz bir sözleşme uyarınca alırız, bazen içeriği kendimiz hazırlarız ve bazen içerik çeşitli halka açık kaynaklardan, örneğin kamu arşivleri, gazetecilik kaynakları ve kamuoyuna açık bilgilerden derlenmektedir. Daha sonra Thomson Reuters tarafından dağıtılan bilgilendirici içerikte yer alan her türlü kişisel bilgi, bilgilendirici içeriğin asıl metninden alınmaktadır.

4. Thomson Reuters bilgilendirici içerikleri nasıl derliyor?

Thomson Reuters, bilgilendirici içeriği dağıtmanın yanı sıra derlemektedir başka bir deyişle, Thomson Reuters orijinal içerikle ilgili özetleri, üst verileri ve ilgili diğer bilgileri hazırlamakta ve sunmaktadır. Örneğin hukuki ürünlerimizde raporlanan davalar bir özet sütununu, anahtar sözcükleri, diğer meta verileri ve davanın tam metnini içerebilir. Pek çok durumda içerik derlemesini Thomson Reuters hazırlamaktadır. Derlemedeki her türlü kişisel bilgi, ilgili içeriğin kaynağı tarafından temin edilen orijinal bilgi içeriğindeki kişisel bilgilerden türetilmektedir.

5. Thomson Reuters orijinal bilgi içeriğinin özünde düzenleme veya değişiklik yapar mı?

Yazı işleri stilleri ile uyumu sağlamaya yönelik biçimsel değişiklikler ve yazım hataları haricinde, ayrıca orijinal bilgi içeriği kaynağının talimatları haricinde Thomson Reuters çoğu durumda orijinal bilgi içeriğinin özünde düzenleme veya değişiklik yapmamaktadır.

6. Bilgi içeriğinde yer alan kişisel bilgilerimi değiştirmek veya silmek istersem ya da bilgilendirici içeriğin kaldırılmasını istersem ne olur?

Pek çok durumda bilgi içeriğinin kaynağı biz değiliz ve örneğin ilk etapta davayı düzenleyen mahkemeden gelen bir mahkeme emri gibi bilgi içeriğinin kaynağından doğrulanmış bir talep almadığımız takdirde Thomson Reuters olarak her türlü kişisel bilgi dahil orijinal içeriğin özünde değişiklik veya silme işlemi yapmakla yükümlü değiliz.

Herhangi bir bilgi içeriğinin özü hakkında veya o bilgi içeriğinde yer alan kişisel bilgileriniz hakkında sorularınız veya endişeleriniz olursa lütfen bilgilendirici içeriğin kaynağı ile iletişime geçiniz ve soru ve endişelerinize çözüm bulmak için doğrudan onlarla hareket ediniz. 

Bu Bilgilendirici İçerik Gizlilik Bildirimi en son 1 Ocak 2023'te güncellenmiştir.